Politic

Reuniunea bilaterală România-NATO

În contextul reuniunii bilaterale România-NATO pentru analiza capabilităților de apărare 2019/2020, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru a avut o întrevedere cu Paul Savereux, director pentru planificarea apărării în cadrul Diviziei pentru Politici şi Planificarea Apărării, din cadrul Secretariatului Internațional al NATO.

Secretarul de stat a prezentat succint stadiul implementării angajamentelor asumate de către România în cadrul NATO, inclusiv aspectele privind alocarea a două procente din PIB pentru apărare, din care o parte semnificativă, peste recomandarea NATO de 20 la sută din bugetul total, este repartizată achizițiilor de echipamente majore. De asemenea, au fost subliniate modalitățile concrete de îndeplinire a acestor angajamente, în special în ceea ce privește programele de înzestrare destinate operaționalizării forțelor care constituie contribuția României în cadrul procesului NATO de planificare a apărării (NDPP).

Oficialul NATO a evidențiat unele elemente preliminare rezultate din analiza planurilor naționale, subliniind importanța respectării angajamentelor privind finanțarea apărării, în acord cu documentul adoptat în cadrul Summit-ului din Ţara Galilor în 2014 (The Wales Summit Pledge on Defence Investment) și a onorării de către România a contribuțiilor solicitate de ținte de capabilități pentru îndeplinirea nivelului de ambiție al Alianței. Totodată, a prezentat unele recomandări pentru o cât mai eficientă integrare a planurilor și inițiativelor naționale în procesul de planificare al Alianței.

Rezultatele procesului de analiză a capabilităților pentru apărare 2019 – 2020 urmează să fie prezentate miniștrilor apărării din statele membre ale NATO în cadrul reuniunii din luna iunie a.c.