Economie

Tarım Bakanlığı’nın 2019 yılında yapmış olduğu faaliyetler ile 2020 yılında planlanan uluslararası etkinlikler ile gelecek hedeflerinin tanıtıldığı çalışma kahvaltısında bir araya geldi

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Ankara’da 70’i Büyükelçi olmak üzere 153 Yabancı Misyon Temsilcisi, Uluslararası Kuruluşların Üst Düzey Temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürler, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Genel Müdürlerinin de katılım sağladığı; „Tarım Bakanlığı’nın 2019 yılında yapmış olduğu faaliyetler ile 2020 yılında planlanan uluslararası etkinlikler ile gelecek hedeflerinin tanıtıldığı çalışma kahvaltısında bir araya geldi.
İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, kentleşme, açlık, doğal kaynakların hızla tükenmesi gibi kimi zorlukların baş gösterdiği bu dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak zor bir görevleri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, bu zorlukların üstesinden ancak politik kaygılardan uzak kalınarak gelinebileceğini ifade etti. Pakdemirli; ”Tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık, kırsal kalkınma, su yönetimi ve sulama, tarımsal Ar-Ge, meteoroloji, ormancılık, çölleşme, erozyon, doğa ve yaban hayatı koruma gibi konuların hemen hepsi uluslararası gündemde en üst sıralarda yer almaktadır.
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine baktığımızda, neredeyse hepsinin doğrudan veya dolaylı olarak küresel gıda sistemi, su ve ormancılıkla bağlantılı olduğunu görüyoruz. İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, kentleşme, açlık, doğal kaynakların hızla tükenmesi vb. zorlukların üstesinden gelmek gibi çok zor bir ödevimiz var… Bu zorlukların üstesinden gelmek istiyorsak, özellikle Tarım başta olmak üzere bu meseleleri politik kaygılardan uzak tutmalıyız” dedi.

Konukların arasında Romanya Büyükelçisi, Ekselansları Gabriel Şopandă bulundu. Ayrıca, sayın Corneliu Diaconiță çalışma kahvaltısında Romen Ekonomi, Enerji ve Girișmicilik Bakanlığı temsil etti.