Cultură

Mărturii documentare otomane din Arhivele Naționale

La data de 26 februarie 2020, începând cu ora 18.00, Arhivele Naționale organizează o nouă întâlnire din seria COMORI DIN ARHIVELE NAŢIONALE, în cadrul căreia dr. Victor-Claudiu Turcitu va susține prelegerea cu titlul: ,,Mărturii documentare otomane din Arhivele Naționale’’.

Realitățile istorice și poziția geo-strategică a celor trei țări române au făcut ca, în ansamblul izvoarelor istorice aflate în cuprinsul fondurilor și colecțiilor arhivistice păstrate în depozitele Arhivelor Naționale, documentele redactate în limba turco-osmană să fie destul de mare. Pentru a facilita accesul cercetătorilor și publicului larg la cercetarea și cunoașterea acestui material arhivistic, invitatul lunii februarie, șeful Biroului Arhive Medievale, Fonduri Personale și Colecții, dr. Victor-Claudiu Turcitu va face o scurtă trecere în revistă a principalelor structuri teritoriale deținătoare de fonduri și colecții arhivistice ce conțin documente turco-osmane și va enumera principalele aspecte şi probleme reliefate de conținutul informațional al acestora. Obiectivul principal al demersului domniei sale îl va reprezenta redarea imaginii globale a numărului și tipologiei documentelor otomane aflate în depozitele Arhivelor Naționale. Astfel, printr-o scurtă trecere în revistă a principalelor structuri teritoriale ale Arhivelor Naționale deținătoare de fonduri și colecții arhivistice ce conțin documente turco-osmane, mărturiile documentare otomane vor fi depistate, identificate și prezentate din punct de vedere cantitativ, dar și din punct de vedere al conținutului lor informațional.

Cu ocazia evenimentului, publicul participant va putea viziona și o micro-expoziție de stampe, fotografii și documente originale relevante pentru ilustrarea diversității tipologice a materialului arhivistic redactat în paleografie turco-osmană și conservat în depozitele Arhivelor Naționale: de la firmane şi berate imperiale până la tapu-uri, hărți, registre, condici și chiar manuscrise otomane.

Amfitrionul seriei de prelegeri COMORI DIN ARHIVELE NAȚIONALE este dr. Georgeta Filitti, istoric.

Evenimentul va avea loc în holul central al Arhivelor Naționale din Bd. Regina Elisabeta, nr. 49, intrarea fiind liberă în limita locurilor disponibile.