Economie

E.ON – lider mondial pentru angajamentul de a diminua efectele schimbărilor climatice

În calitate de furnizor de energie, E.ON a fost desemnat ca fiind lider pentru an-gajamentul său în ceea ce privește diminuarea efectelor schimbărilor climatice și astfel a intrat în Consiliul de Angajare al Furnizorilor, fiind premiat de către CDP, o organizație non-profit cu impact asupra mediului, potrivit unui comunicat.

E.ON a fost recunoscut la nivel mondial pentru acțiunile și strategiile sale de re-ducere a emisiilor și gestionarea riscurilor climatice în lanțul său de furnizare. Pes-te 4.800 de companii au fost evaluate de CDP și au primit un Rating de An-gajament al Furnizorului pe baza răspunsurilor la întrebările din chestionarul privind schimbările climatice CDP 2019 și climatul general al CDP. Acestea au vizat as-pecte cum ar fi guvernanța, ținte, emisiile de tip 3 (toate emisiile indirecte, altele decât cele rezultate din generarea energiei achiziționate) și implicarea în lanțul valoric.
E.ON este printre primele 3% dintre organizațiile evaluate de CDP în acest an.

Johannes Teyssen, Directorul General al E.ON SE și Directorul de Sustenabilitate al grupului a declarat: „Fiind prima companie energetică din Germania dedicată în întregime noii lumi energetice, suntem conștienți de rolul nostru important în pro-tecția mediului și acționăm ca atare. Acest lucru implică necesitatea de a stabili în special responsabilitatea noastră ca furnizor de energie pentru cei 50 de milioane de clienți. Încă din 2017 ne-am stabilit obiective ambițioase pentru protecția medi-ului. Vom reduce emisiile de CO2 ale propriilor noastre operațiuni cu 30%, iar cele legate de energia și gazele pe care le furnizăm clienților noștri cu 50%, comparativ cu 2016. Mai mult, oferim clienților noștri cele mai avansate soluții pentru a reduce amprenta lor de carbon. Acesta este modul nostru de a pune în practică parteneri-ate responsabile în domeniul protecției mediului.”

Dexter Galvin, Director Corporații și Aprovizionare la CDP, a declarat: „Felicitări tu-turor companiilor din cadrul Consiliului de Angajare al Furnizorilor pentru acest an. Ele conduc în topul angajării furnizorilor pentru gestionarea riscului climatic și re-ducerea emisiilor. Având în vedere că emisiile lanțului de aprovizionare sunt în medie de 5,5 ori mai mari decât emisiile operaționale ale unei companii, acest lucru este crucial. Dacă vom atinge obiectivele Acordului de la Paris și decarbonizarea economiei, atunci va fi vital ca și celelalte companii să învețe de la acești lideri și să transmită angajamentul la rândul lor furnizorilor lor.”
CDP este o organizație mondială non-profit care determină companiile și guvernele să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră, să protejeze resursele de apă și să protejeze pădurile. Recunoscut de către investitori ca fiind lider în ceea ce privește cercetările în domeniul mediului și lucrând cu investitori instituționali cu active de 96 trilioane de dolari, CDP influențează investitorii și furnizorii de energie pentru a încuraja companiile să comunice și să gestioneze impactul lor asupra me-diului. În 2019, mai mult de 8.400 de companii, cu peste 50% din capitalizarea pieței mondiale, au comunicat date referitoare la mediu prin CDP. Acestea se adaugă celor peste 920 de orașe, state și regiuni implicate, ceea ce face din plat-forma CDP una dintre cele mai bogate surse de informații la nivel mondial cu privire la modul în care companiile și guvernele urmăresc schimbările de mediu.