Economie

Mihai Daraban: „Nu vedem un produs finit al cercetării în economia reală”

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) au organizat, marți, 25 februarie, dezbaterea „Relațiile economice internaționale ale României. Prezent și viitor”, un eveniment parte a demersului „Modelul Economic Românesc în U.E. România – Orizont 2040”, inițiat de Academia Română.
Dezbaterea a asigurat cadrul de discuții cu privire la diminuarea deficitului comercial și orientarea politicilor publice spre creșterea gradului de internaționalizare a capitalului românesc, avându-se în vedere recentele acorduri economice internaționale ale Uniunii Europene cu Japonia, Canada, Vietnam sau Mercosur, precum și repoziționarea la nivel geopolitic a unor puteri comerciale, precum China sau Regatul Unit.
„Deocamdată, nu putem să vorbim despre un model economic românesc. Trebuie să așteptăm ca oamenii noștri de afaceri să se capitalizeze, trebuie să așteptăm ca bruma de cercetare care mai există în România să înceapă să interacționeze cu economia reală, pentru că acest lucru nu se întâmplă în prezent. Nu vedem un produs finit al cercetării în economia reală. Așadar, vom mai avea de așteptat până când oamenii de afaceri se vor întări, vor putea susține cercetarea și vor învăța din know how-ul pe care îl primesc, lucrând pentru firme străine. Încet, încet trebuie să ieșim pe piață cu niște land mark-uri românești, cu valoare adăugată mare, pentru că aici avem o reală problemă”, a declarat președintele CCIR, dl. Mihai Daraban.
„Soluțiile pentru atenuarea dezechilibrelor comerciale nu pot să apară peste noapte, ci au nevoie de timp. Direcția strategică de acțiune este creșterea competitivității produselor și serviciilor românești, prin soluții adecvate și pe această bază se poate face stimularea exporturilor noastre. În condițiile transformărilor structurale pe care le suferă economia României, se poate concepe un anumit grad de compensare a deficitului balanței bunurilor prin exportul net de servicii, demers reflectat, de altfel, în ultimii ani. Putem remarca la acest capitol aportul transportului rutier de mărfuri”, a declarat Dan Costin Nițescu, consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a României.
Background
„Modelul Economic Românesc în U.E. România – Orizont 2040” este un demers generat de mediul academic, de mediul de afaceri și de reprezentanţi ai tinerilor întreprinzători, cu scopul de a schița repere ale evoluției României, din punct de vedere economic și social, în intervalul 2018-2040.
Demersul are ca obiectiv aducerea în atenția decidenților de propuneri privind reformarea managementului de administrare economico-socială și educațională a României și urmărește să definească, pentru viitor, coordonatele evoluției economiei românești, ca o economie bazată pe cunoaștere, în concordanță cu interesul național și cu noile tendințe din U.E. și economia mondială.