Cultură

”Randevu” cu literatura română contemporană

Institutulul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul lansează un proiect online de promovare a literaturii române contemporane traduse în imba turcă şi a traducătorilor specializați în domenıul traducerilor literare pe de o parte, și de încurajare a scriitorilor, poeților, iubitorilor de literatură din Republica Turcia de a citi din operele autorilor români contemporani.
Evenimentul va consta în următoarele:

-postarea unor capitole din cărțile traduse în limba turcă în cadrul atelierelor de
traduceri literare organizate anual de ICR Istanbul;
-testimonial din partea traducătorilor cu care ICR Istanbul a colaborat în cadrul atelierelor.
-scurte lecturi de carte susținute de valoroşi colaboratori ai ICR Istanbul de pe piața locală de carte.