Economie

”Este necesar ca viitoarea strategie de redresare să fie axată pe IMM-uri, deoarece acestea contribuie efectiv la creșterea economică, la tranziția digitală și verde”, a spus Dan Dragoș Drăgan, secretar de stat în cadrul MEEMA la reuniunea informală COMPET

În cadrul reuniunii informale a miniștrilor responsabili pentru piață internă și industrie (COMPET), care s-a desfășurat în format videoconferință,din data de 15 mai 2020, miniștrii din statele membre au discutat pe marginea Foii de parcurs pentru redresare și au oferit sugestii privind conținutul viitoarei Strategii pentru redresare a UE care ar urma să fie prezentată de Comisia Europeană la 27 mai 2020, anuniğ Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri într-un comunicat de presă.

România a fost reprezentată de Dan Dragoș Drăgan, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Miniștrii responsabili pentru piață internă și industrie au declarat că în procesul de redresare a economiei europene tranziția verde și transformarea digitală vor avea un rol central și au susținut ca în viitoarea strategie de redresare să se ia în considerare pachetul de comunicări adoptat în martie 2020.

Miniștrii au susținut că Piața Unică este activul cel mai de preț al UE și este esențială pentru elaborarea strategiei de ieșire din criză. Piața Unică europeană trebuie să devină complet funcțională și integrată și în acest scop este nevoie de o abordare coordonată pentru evitarea introducerii de noi bariere și eliminarea celor existente.

În ce privește industria, miniștrii au subliniat necesitatea autonomiei strategice a UE, având în vedere politica industrială, bazată pe lanțuri valorice strategice și ecosisteme industriale. Principalul obiectiv îl constituie protejarea lanțurilor valorice transfrontaliere care contribuie la obiectivele verzi și digitale, pentru a minimiza impactul negativ asupra capacităților de producție ale UE generate de epidemia COVID-19. Prin aceste eforturi la nivelul UE nu trebuie distruse lanțurile valorice globale care sunt importante pentru redresare, deoarece lanțurile valorice se bazează pe comerțul internațional. Miniștrii au agreat că industria va necesita investiții semnificative pentru redresare fiind de dorit ca aceste fonduri să fie incluse în Cadrul Financiar Multianual.

Secretarul de stat Dan Dragoș Drăgan a semnalat importanța pachetului de strategii adoptat de Comisia Europeană în martie 2020 privind politica industrială, piața unică și IMM-urile și necesitatea punerii în aplicare a acestuia.

”Viitoarea strategie de redresare trebuie să asigure un echilibru între obiectivele de tranziție ecologică și capacitatea industriei de a le îndeplini, având în vedere perioada de blocare generată de pandemia COVID-19, aspecte menționate și de alți miniștri din statele membre UE. Este necesar ca viitoarea strategie de redresare să fie axată pe IMM-uri, deoarece acestea contribuie efectiv la creșterea economică, la tranziția digitală și verde”, a spus Dan Dragoș Drăgan, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și Mediului de Afaceri.

Demnitarul român a subliniat importanța promovării culturii antreprenoriale verzi și digitale, precum și a unor noi modele de afaceri pentru IMM-uri. A semnalat necesitatea ca industriile energo-intensive să fie sprijinite, deoarece acestea constituie baza lanțurilor valorice strategice. Acesta a adus în discuție probleme cu care se confruntă industria auto legate de stagnarea producției și dificultățile pe care le reclamă producătorii în atingerea obiectivelor cuprinse în cadrul legislativ. De asemenea, a semnalat necesitatea unor măsuri pentru relaxarea termenelor de aplicare și respectiv timp suplimentar pentru ca industria auto să facă față obiectivelor asumate și pentru a recupera nivelul de activitate anterior crizei.

În domeniul industriei auto, miniștrii UE au adoptat o declarație comună privind Un plan specific de redresare pentru industria auto în UE. Semnatarii declarației sunt Bulgaria, Cehia, Ungaria, Italia, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania.

În ce privește Piața Unică, demnitarul român a susținut necesitatea aplicării adecvate a cadrului de reglementare în domeniul supravegherii pieței, recunoașterii reciproce și a legislației sectoriale. Dan Dragoș Drăgan a declarat că achizițiile publice joacă un rol major în promovarea obiectivelor noastre strategice, fiind necesar demersul politic pentru ca achizițiile să fie orientate pe termen scurt și mediu către produse digitale și inovative cu emisii reduse de dioxid de carbon și echipamente IT.

La videoconferință au participat Comisarul European Thierry Breton, responsabil de piața internă, și Margrethe Vestager, Vicepreședinte Executiv al Comisiei Europene și comisar responsabil pentru concurență, iar Președinția croată a Consiliului UE a fost reprezentată de Darko Horvat, ministrul croat al economiei, antreprenoriatului și artizanatului.

Vicepreședintele Vestager a anunțat că viitoarea strategie de redresare va fi prezentată de Comisia Europeană la 27 mai a.c. Margrethe Vestager a subliniat dimensiunea prejudiciului economic, care urmează crizei medicale. Astfel, conform previziunilor de primăvară privind starea economiei UE, se anticipează o contracție de 7.5% din PIB și se întrevede o recuperare cu dificultăți, de doar 6% pentru anul 2021, fapt argumentat de o scădere a investițiilor de 7%. Comisia va prezenta o variantă revizuită a Cadrului Financiar Multianual care va include un nou instrument dedicat redresării. Comisarul Breton a subliniat atenția deosebită care trebuie acordată relansării economiei UE și a propus o abordare structurată pe 14 ecosisteme, din acestea evidențiem ecosistemele turism și auto-mobilitate, bazate pe lanțuri valorice, excepție făcând sectorul public și cel al serviciilor financiare.