Cultură

Planurile UE pentru sectoarele culturale și creative, în perioada următoare

În completarea comunicărilor privind viitoarele inițiative europene pentru redresarea sectoarelor culturale și creative, vă informăm că, la nivelul UE, au fost conturate o serie de măsuri care ar urma să fie implementate în perioada următoare.

– Cu ocazia reuniunii informale a miniștrilor culturii din 19 mai 2020, organizată de Președinția croată a Consiliului UE, în cadrul căreia România a fost reprezentată de Secretarul de Stat Mihai Firică, au fost abordate măsuri pe termen scurt și mediu.

– Comisia Europeană a anunțat că intenționează să propună acordarea unei sume mai mari de co-finanțare pentru proiectele sprijinite prin viitorul program Europa Creativă 2021-2027, idee susținută constant de România. Programul din următoarea generație ar trebui să ia în calcul combinarea mobilității fizice cu mobilitatea virtuală, după modelul proiectului I-portunus, finanțat în prezent pentru domeniul muzical.

– Pentru anul 2022, se are în vedere lansarea, prin viitoarea inițiativă EIT din cadrul programului Orizont 2020, a unor comunități pentru cunoaștere și inovare (KIC), dedicate sectoarelor culturale și creative. Prin KIC se vor finanța parteneriate create între diverse instituții și organizații relevante pentru acest domeniu (universități, instituții de cercetare, instituții culturale, camere de comerț).

Ministerul Culturii a susținut crearea acestor comunități, în sprijinul sectoarelor culturale și creative din țara noastră, și va urmări menținerea acestei inițiative pe durata negocierilor inter-instituționale.

În ceea ce privește organizarea Capitalelor Europene ale Culturii, Comisia va analiza, împreună cu statele membre UE care ar fi trebui să dețină titlul în perioada următoare, soluții de sprijin pentru o posibilă amânare a programelor culturale derulate sub această egidă.

Alte concluzii ale reuniunii informale din 19 mai 2020 au vizat următoarele aspecte:

Mai multe state membre UE, inclusiv România, au susținut importanța creării unui câmp de concurență echitabilă cu precădere în domeniul cinematografiei, prin acordarea de șanse egale pentru toate țările participante la programul Europa Creativă;
De asemenea, un grup semnificativ de țări, inclusiv România, a solicitat includerea sectoarelor culturale și creative în Planul de redresare economică, cu obiectivul acordării unui sprijin financiar rapid și consistent pentru aceste domenii de acțiune, puternic afectate de criză;
Mai multe țări au solicitat extinderea de către Comisie a cadrului temporar în materie de ajutor de stat, ce ar urma să expire în luna decembrie a anului curent, pentru ca domeniul cultural să poată profita în continuare de un sprijin financiar substanțial, alocat de autoritățile naționale;
Nu în ultimul rând, statele membre UE au reafirmat, în unanimitate, importanța consolidării măsurilor la nivelul UE pentru combaterea știrilor false și a dezinformării, Planul de acțiune media pe care Comisia Europeană urmează să-l lanseze deținând, din această perspectivă, un rol fundamental.

De la 1 iulie 2020, timp de șase luni, Președinția Consiliului UE va fi asigurată de Germania, care va continua schimbul de bune practici pentru contracararea efectelor Covid-19 în domeniul cultural. Prioritățile Președinției germane a Consiliului UE vor fi publicate în curând.