Economie

Eliminarea barierelor de pe Piața Unică instituite în contextul pandemiei COVID-19, dezbatută în cadrul reuniunii SMET

Punerea în aplicare și respectarea cadrului de reglementare aferent Pieței Unice și eliminarea barierelor existente pe Piața Unică constituie o preocupare partajată între Comisia Europeană și statele membre UE, motiv pentru care Comisia Europeană a constituit Grupul operativ pentru asigurarea respectării normelor privind piața unică (Single Market Enforcement Task-Force – SMET), care este format din reprezentanți de rang înalt din statele membre UE.

Doamna Adriana Sîrzea, directorul Direcției Piața Internă, a participat la reuniunea SMET organizată de Comisia Europeană, în data de 21 septembrie 2020, în format videoconferință.

SMET monitorizează conformitatea legislației naționale în raport cu normele privind Piața Unică și constituie un for de dezbatere cu privire la cele mai presante obstacole de pe Piața Unică și problemele întâmpinate de statele membre UE în asigurarea respectării legislației. SMET va informa periodic despre dezbaterile și deciziile pe care le adoptă, Consiliul UE Competitivitate și Comitetul pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor – IMCO, din cadrul Parlamentului European cu privire la rezultatele obținute.

Obiectivul reuniunii a fost acela de a avea dezbateri cu privire la mandatul grupului SMET și la planul de lucru al acestuia pentru următoarele șase luni. Comisia Europeană a propus discuții asupra măsurilor de combatere a pandemiei COVID și cu privire la servicii.

Doamna director Adriana Sîrzea, a exprimat susținere pentru programul de lucru al grupului SMET, bazat pe trei piloni: eliminarea barierelor de pe Piața Unică instituite în contextul pandemiei COVID-19 (cele din domeniul agroalimentar și al echipamentelor individuale de protecție, dispozitivelor medicale și produselor farmaceutice conforme pentru prevenirea celui de-al doilea val al pandemiei); abordarea barierelor identificate ca fiind prioritare de statele membre UE și de Comisie, care țin de aplicarea și implementarea la nivel național a cadrului legislativ comunitar (cum ar fi lipsa informațiilor suficiente, obstacole în calea digitalizării sau bariere în calea mobilității profesioniștilor); consolidarea Pieței Unice pentru a sprijini redresarea economică axată pe ecosistemele industriale. Totodată, oficialul român a reiterat importanța alocării resurselor pentru implementarea adecvată a Regulamentului UE 2019/1020 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, care se va aplica începând cu 1 ianuarie 2021.

Comisia Europeană a fost reprezentată de către dna. Kerstin Jorna, Director General al Direcției Generale pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW) care a moderat discuțiile.