Economie

Circa 200 de milioane de euro fonduri europene pentru asigurarea de echipamente medicale și IT în școli și universități

Ministerul Fondurilor Europene a publicat ghidurile solicitantului pentru dotarea şcolilor şi universităţilor cu echipamente de protecţie medicală şi IT, necesare desfăşurării activităţii didactice în pandemie.

Potrivit unui comunicat al MFE, apelul ”Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” are o alocare de 85 de milioane de euro şi va finanţa achiziţia de către unităţile de învăţământ de echipamente de protecţie medicală/ dispozitive medicale şi dezinfectanţi, precum şi containere sanitare mobile.

Proiectele vor putea fi depuse în perioada 25 octombrie 2020 – 15 ianuarie 2021.

Apelul „Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – Secţiunea e-Educaţie” (apelul 2) dedicat tabletelor şcolare şi echipamentelor/dispozitivelor IT pentru activitatea didactică are o alocare de 100 milioane euro şi va fi finanţat prin intermediul Programului Operaţional Competitivitate.

Proiectele vor putea fi depuse în perioada 25 octombrie 2020 – 15 ianuarie 2021.

„Există fonduri europene pentru tablete, pentru echipamente de protecţie şi, foarte important, pentru o soluţie care să înlocuiască groaznicele WC-uri din curtea şcolii care ne fac de ruşine la buletinele de ştiri! Posibilitatea ca şcolile să se doteze cu grupuri sanitare modulare reprezintă un prim pas prin care arătăm că se poate şi că banii europeni pot schimba vieţi!”, a declarat ministrul Marcel Boloş.

Apelul POIM este lansat în contextul în care, pentru desfăşurarea acestui an şcolar şi universitar în condiţii de siguranţă, trebuie adoptate măsuri în vederea evitării creşterii rapide a numărului de persoane infectate cu SARS-Cov-2.

Potrivit MFE, finanţările vor putea fi contractate de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pentru: echipamente de protecţie/dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la măşti de protecţie, dezinfectanţi, combinezoane, aparatură destinată dezinfecţiei şi sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor; containere sanitare mobile destinate asigurării condiţiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea şi diminuarea răspândirii potenţiale a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.

Dotarea cu containere sanitare mobile poate fi finanţată doar pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din regiunile mai puţin dezvoltate, care nu au acces la reţeaua de apă şi canalizare.

Finanţările vor putea fi contractate, totodată, de instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru: echipamente de protecţie / dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la măşti de protecţie, dezinfectanţi, combinezoane, aparatură destinată dezinfecţiei şi sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor.

„Echipamentele de protecţie de uz personal sunt eligibile exclusiv în beneficiul studenţilor care beneficiază de burse sociale de stat sau de burse sociale ocazionale”, precizează MFE.

Pot solicita finanţări unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, instituţiile de învăţământ superior de stat pentru studenţii care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat şi burse sociale ocazionale, autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ teritoriale, parteneriate dintre autorităţile publice locale şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute şi parteneriatele dintre inspectorate şcolare şi unităţi de învăţământ.

Cel de-al doilea apel este unul de tip necompetitiv şi vizează realizarea unei platforme şcolare de e-learning, achiziţionarea de echipamente TIC pentru şcolile gimnaziale, dar şi îmbunătăţirea accesului la internet prin implementarea de wireless-campus, cu prioritate în şcolile gimnaziale. Intervenţiile legate de TIC în educaţie vor viza dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu online astfel încât să se asigure în bune condiţii desfăşurarea activităţilor didactice în anul şcolar 2020-2021, menţionează MFE.

Solicitanţii eligibili sunt: unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care desfăşoară activităţi didactice pentru elevi, cu condiţia ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică în condiţiile legii; autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor; parteneriatul dintre beneficiarii menţionaţi anterior.

Grupul ţintă al acestui apel este format din elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar selectaţi/ stabiliţi de către solicitant. De asemenea, se are în vedere şi dotarea claselor din unităţile de învăţământ preuniversitar cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri online.

„Achiziţiile de tablete şcolare şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul online, efectuate începând cu data de 1 august 2020, sunt eligibile pentru a fi decontate din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020. În scurt timp Ministerul Fondurilor Europene va lansa şi ghidul de accesare a finanţării tabletelor pentru studenţi. Apelul va avea o alocare de 50 de milioane de euro”, se arată în comunicat.

Asigurarea finanţării din fondurile europene alocate POIM şi POC a fost prevăzută de OUG nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020-2021 în contextul riscului de infecţie cu virusul SARS-Cov-2.