Cultură

Reprezentarea României la reuniunea miniștrilor culturii și audiovizualului

Domnul Mihai Firică, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, a reprezentat România la reuniunea informală CULTURĂ și AUDIOVIZUAL, organizată în regim de videoconferință de Președinția germană a Consiliului UE, la data de, 1 decembrie 2020.

Discuțiile s-au axat pe tema redresării sectoarelor culturale și media, sever afectate de pandemia Covid-19, în vederea identificării unor măsuri de sprijin UE suplimentare.

România a susținut promovarea oportunităților existente în viitorul cadru financiar multianual 2021-2027, pentru ca sectorul cultural să fie familiarizat cu toate resursele europene disponibile. Acestea vizează nu numai programul Europa Creativă, dar și alte programe și fonduri europene, cum ar fi Orizont Europa, Erasmus, Europa digitală și Fondul european de dezvoltare regională.

Declarația semnată în 8 aprilie 2020 de ministrul culturii, domnul Bogdan Gheorghiu, alături de alți 25 de miniștri ai culturii și mass-media din UE, a accentuat importanța susținerii sectorului cultural și media din fondurile și programele UE. Declarația a avut rezultate tangibile, cultura fiind inclusă în mai multe linii de finanțare alocate în perioada 2021 – 2027. În continuarea acestor demersuri, domnul secretar de stat Firică a punctat faptul că este important să lansăm, cât mai curând posibil, un portal european care să inventarieze toate programele și fondurile UE relevante. O astfel de bază de date le-ar oferi celor interesați informații individualizate și actualizate, ar valorifica sinergiile dintre politicile europene și ar asigura complementaritatea cu resursele naționale.

De asemenea, agenda a inclus următoarele subiecte: stadiul negocierilor aferente propunerii de Decizie a Consiliului și Parlamentului European pentru modificarea calendarului viitoarelor Capitale Europene ale Culturii; adoptarea Concluziilor Președinției privind egalitatea de gen în domeniul culturii; adoptarea Concluziilor Consiliului privind garantarea unui sistem media independent și pluralist. Nu în ultimul rând, Președinția a prezentat stadiul negocierilor programului Europa Creativă 2021- 2027, dosar cu o relevanță deosebită pentru operatorii culturali, exprimându-și angajamentul de a finaliza discuțiile cu Parlamentul European până la sfârșitul anului în curs.

Dintre aceste subiecte, cel mai important pentru România este Decizia de modificare a calendarului viitoarelor Capitale Europene ale Culturii, prin care Comisia Europeană a propus o serie de modificări, în contextul restricțiilor și incertitudinilor generate de pandemie. Decizia va fi adoptată până la sfârșitul acestui an, votul în plenara Parlamentului European urmând să se deruleze în 15 decembrie 2020. Conform acestui cadru juridic, orașul Timișoara va organiza prestigiosul titlu în 2023, în condiții mai sigure pentru artiștii, turiștii și cetățenii europeni.

Un alt punct de informare a fost adus pe agenda discuțiilor de către Italia, care a propus crearea unei Alianțe europene pentru promovarea lecturii, în vederea susținerii sectorului cărții și deopotrivă a cetățenilor europeni, pe durata perioadelor de izolare impuse de pandemie.

În acest context, domnul secretar de stat Firică a prezentat campania de promovare „Citește românește”, pe care Ministerul a inițiat-o cu sprijinul mai multor parteneri privați, al Uniunii Scriitorilor din România şi al Asociației Editorilor din România. Scopul proiectul este de a promova cărțile autorilor români și de a realiza o comunicare mai bună între autorii români și cititorii acestora. Astfel, România a susținut crearea unei Alianțe europene, exprimându-și angajamentul de a lucra împreună cu Italia și cu alte state membre UE interesate, pentru a-i promova pe scriitorii români la nivel european.

Reuniunea a fost prezidată de prof.dr. Monika Grutters, ministrul german al culturii.

Comisia a fost reprezentată de Margaritis Schinas, vicepreședintele Comisiei Europene, Mariya Gabriel, comisarul responsabil de domeniul cultural, Thierry Breton, comisarul responsabil de Piața internă, și comisarul Věra Jourová, care deține portofoliul valori și transparență.

Reuniunea miniștrilor culturii a coincis cu aniversarea unui an de mandat al Comisiei Von der Leyen. În 1 decembrie 2019, Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, și comisarii din Cabinetul său și-au preluat atribuțiile și portofoliile alocate. România și-a exprimat aprecierea pentru reacția promptă a Comisiei la provocările lansate de criza Covid-19 și pentru acțiunile de susținere a economiei europene și a culturii. Prin măsurile orizontale de sprijin, cum ar fi cadrul temporar pentru ajutor de stat, Regulamentul SURE, pachetele CRII, Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025, precum și prin acțiunile sectoriale (programele europene din noul cadru financiar multianual, propunerea de Decizie privind Capitalele Europene ale Culturii 2020-2023), Comisia Europeană a susținut constant cultura europeană și diversitatea culturală a Uniunii. În acest context, România și-a reiterat obiectivul de a lucra îndeaproape cu instituțiile europene, în vederea redresării sectorului cultural și media.