Educație

Comisia Europeană organizează Summit-ul European al Educației (ediția a III-a)

Joi, 10 decembrie 2020, va avea loc a III-a ediție a Summit-ului European al Educației cu tema „Transformarea educației digitale – consolidarea rezilienței în Spațiul european al educației”.

Al treilea Summit European al Educației se va desfășura în format on-line și oferă oportunitatea tuturor părților interesate (inclusiv cercetătorilor, furnizorilor de formare profesională, ONG-urilor, reprezentanților comunităților locale și inovatorilor care fac parte din ecosistemul european al educației digitale), de a participa la dezbaterea următoarelor teme de interes:

transformarea digitală a sistemelor educaționale europene;
schimbul de experiențe și cele mai bune practici în atenuarea efectelor COVID-19 asupra sistemelor de educație și formare;
crearea Spațiului European al Educației până în 2025 și punerea în aplicare a noului Plan de acțiune în domeniul educației digitale.