Cultură

Înființarea grupului de lucru pentru modificarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Ministerul Culturii anunță crearea grupului de lucru pentru modificarea şi completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Grupul de lucru va identifica soluțiile atât pentru a transpune în legislația națională directivele europene Directiva UE 790/2019, referitoare la copyright și Directiva UE 789/2019, referitoare la transmisiile prin cablu și satelit, cât și pentru a realiza anumite clarificări solicitate de sectorul cultural.

„Anul 2020 ne-a arătat mult mai clar vulnerabilitățile legislației privind drepturile de autor. De aceea, pe lângă faptul că avem obligația de a transpune normele europene în legislația națională, trebuie să găsim și alte soluții pentru corectarea legislației, astfel încât să nu mai lăsăm loc abuzurilor sau interpretărilor. Aici mă refer la cele semnalate de curând, privind propunerea unui organism de gestiune colectivă a unei metodologii în baza Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, față de care există mai multe nemulțumiri în sectorul artelor plastice. În plus, dorim ca această lege să stabilească bazele statutului artistului și ale statutului lucrătorului cultural”, a declarat Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii.

Directiva UE 790/2019, referitoare la copyright, prevede norme pentru adaptarea anumitor excepții și limitări ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe la mediul digital și la cel transfrontalier, precum și măsuri pentru facilitarea anumitor practici de acordare a licențelor, în special. Cadrul juridic trebuie armonizat pentru buna funcționare a pieței interne, astfel încât să stimuleze inovarea, creativitatea, investițiile și producerea de conținut nou, inclusiv în mediul digital. Evoluțiile tehnologice rapide continuă să transforme modul în care sunt create, produse, distribuite și exploatate operele și alte obiecte protejate, iar legislația trebuie să fie concepută astfel încât să permită aplicarea sa în viitor, pentru a nu limita aceste evoluții.

Tehnologiile digitale permit noi tipuri de utilizări care nu sunt reglementate în mod clar de normele actuale ale Uniunii Europene în domeniile: cercetării, inovării, educației și conservării patrimoniului cultural. Acest fapt ar putea avea un impact negativ asupra funcționării pieței interne.

Directiva UE 789/2019, referitoare la transmisiile prin cablu și satelit, prevede noi norme pentru asigurarea preluării difuzărilor pe scară mai largă a programelor de televiziune și radio din alte state membre. Astfel va trebui facilitată acordarea de licențe privind dreptul de autor și drepturile conexe pentru operele și alte obiecte protejate incluse în anumite tipuri de programe de televiziune și radio. Programele de televiziune și radio reprezintă mijloace importante de promovare a diversității culturale și lingvistice și a coeziunii sociale, precum și de sporire a accesului la informații.

Și pentru acest domeniu, impactul dezvoltării tehnologiilor digitale și a internetului este major pentru că a transformat distribuirea programelor de televiziune și radio și accesul la acestea. Utilizatorii doresc acces sporit la programele de televiziune și radio atât în direct, cât și la cerere, utilizând nu numai canalele tradiționale, cum ar fi transmisiile prin satelit sau cablu, dar și serviciile online. În consecință, organismele de radiodifuziune oferă din ce în ce mai des, pe lângă propriile programe de televiziune și radio, servicii online auxiliare propriilor emisiuni radiodifuzate, cum ar fi serviciile de transmisie simulcast și serviciile în reluare.
Cele două directive trebuie transpuse în legislația națională până în iunie 2021.