Economie

ASF: Programul Wellness Financiar continuă; tematica se va îmbogăţi cu titluri noi

Programul Wellness Financiar va continuă şi pe parcursul anului 2021, iar tematica se va îmbogăţi cu titluri noi, potrivit unui comunicat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

„Oportunităţile de învăţare şi dezvoltare la vârstă adultă sunt, în bună măsură, asociate cu programele puse la dispoziţie de angajatori. Acestea sunt cu atât mai apreciate atunci când reuşesc să aducă angajaţilor, alături de beneficii de ordin profesional, şi un câştig în planul personal. Autoritatea de Supraveghere Financiară propune exact o astfel de abordare prin intermediul programului de educaţie financiară, Wellness Financiar, care cuprinde o serie de seminarii online dedicate actorilor de pe piaţa muncii, respectiv angajaţi şi angajatori din toate sectoarele de activitate”, se spune în comunicat.

Lansat în luna septembrie 2020, programul este oferit în mod gratuit şi include un număr de 18 teme asociate activităţilor din pieţele financiare non-bancare pe care angajatorii le pot alege, atât în funcţie de cerinţele de instruire ale angajaţilor, cât şi de nevoile de dezvoltare ale acestora. Printre acestea se numără prezentarea diverselor tipuri de asigurări – de bunuri (specifice IMM-urilor, de construcţii montaj, agricole etc.), de răspundere (profesională, a directorilor şi administratorilor, de mediu etc.), cibernetice, de sănătate şi de viaţă; a principiilor de funcţionare a sistemului de pensii private – Pilon II, Pilon III şi ocupaţionale; a noţiunilor de planificare financiară sau a managementului continuităţii în afaceri în această perioadă dificilă.

Seminariile au un caracter foarte aplicat, iar în funcţie de specificul activităţii participanţilor înregistraţi informaţiile sunt adaptate nevoilor şi interesului profesional al acestora; conţinutul îşi păstrează relevanţa, de asemenea, şi pentru angajator. Un bun exemplu este abordarea importanţei informării în cazul pensiilor private Pilon II, a dreptului participantului de a alege şi a obligaţiei angajatorului de a informa sau a asigurării de sănătate din perspectiva beneficiilor mutuale – deductibilitatea acesteia atât pentru angajat, cât şi pentru angajator.

Autoritatea menţionează că Programul s-a bucurat de un interes ridicat din partea angajatorilor sau a organizaţiilor profesionale înscrise în acest proiect, peste 2.500 de angajaţi participând în anul 2020 la sesiunile de educaţie financiară care le-au fost dedicate. În proporţii egale, participanţii au asistat fie în direct la seminariile susţinute online, fie au accesat ulterior varianta înregistrată a acestora.

Conform ASF, abordarea atât utilă, cât şi pragmatică a cursurilor a generat un grad de satisfacţie ridicat în raport cu experienţa educaţională. În chestionarul de feedback, care a fost distribuit companiilor participante, respondenţii au declarat că au o părere excelentă sau foarte bună atât despre seminarii în ansamblu (91%), cât şi despre informaţiile prezentate (93%) sau despre interacţiunea cu lectorii (85%).

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.