Cultură

PERSONEL İLANI

Bükreş Yunus Emre Enstitüsüne çalıştırılmak üzere sekreter alınacaktır.
Başvuru Tarihi:
24.03.2021 – 11.04.2021

Genel Nitelikler ve İş Tanımı

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde görevlendirilmek üzere sekreter alınacaktır. Uluslararası sahada kariyer hedefi olan bireylerin, 6 kıta 50 ülkede Türkçe öğreten ve Türk kültürüne dair birçok program gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü ailesine katılımlarını bekliyoruz.
İstenen özellikler aşağıda belirtilmiştir:

– Üniversite mezunu olmak
– Romanya vatandaşı olmak.
– En az B2 düzeyinde Türkçe bilmek.
– Sözlü ve yazılı olarak Türkçeden Rumenceye, Rumencede de Türkçeye tercüme yapabilmek.
– Esnek çalışma saatlerine, hafta sonu veya akşam mesailerine uyumlu olabilmek.
– Sanat, edebiyat, dil ve kültür alanlarına meraklı ve bu alanları biliyor olmak.
– Ekip ruhu, takım çalışması, girişkenlik ve sorumluluk alabilme becerilerine sahip olmak.
– Kurumu temsil gücüne ve yeteneğine sahip olmak.
– Araştırmaya, üretmeye ve kendini geliştirmeye istekli olmak.
– Seyahat etmeyi seviyor olmak ve seyahat etmeye engeli bulunmamak.
– Basılı ve görsel medyayı kurumsal amaçlar için takip edebilmek.
– Facebook, Twitter, Instagram vb. sosyal ağları kurumsal amaçlar için aktif bir şekilde kullanabilmek.
– Kurumumuzun Romanya’da tanınırlığını arttırmak amacıyla basın-yayın kurum ve kuruluşlarıyla sürekli irtibatta olmak.
– İletişim ve uyum becerisi yüksek olmak.
– Uluslararası bir kültür kurumunun çalışma temposuna ayak uydurabilmeye hazır olmak.
Başvuru için İstenen Belgeler:
– Diploma
– Ders döküm belgesi (transkript)
– Fotoğraflı öz geçmiş formu
– Sabıka kaydı
– Varsa başka dilleri bildiğini gösteren belge
– Varsa daha önceden çalıştığı kurumların referans mektubu
– İşe başvuru gerekçesini gösteren iyi niyet mektubu

Mülakat:
Öz geçmiş değerlendirme sürecini geçen adaylar telefonla aranarak mülakata çağırılacaktır. Ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

Not:
Başvuruların şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

İlgililere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İrtibat: Bükreş Yunus Emre Enstitüsü
Adres: Strada Vasile Lascăr nr.96, sector 2, București
Tel: +4 021 211 13 16
E-posta: bukres@yee.org.tr