Economie

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile și a gazelor naturale în România a crescut în 2020

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile în România a crescut, în 2020, cu 1,8%, comparativ cu anul precedent, în timp ce lungimea simplă a conductelor de canalizare a fost cu 4,7% mai mare, iar reţeaua de distribuţie a gazelor naturale s-a majorat 3%, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, la 31 decembrie 2020, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 88.065,1 km, cu 1.546,3 km mai mare pe total ţară, faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2019.

În acest context, cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor la nivel naţional s-a situat, în intervalul de analiză, la 789,980 milioane metri cubi, cu 17,813 milioane mai mult faţă de anul 2019. Din această cantitate, apa potabilă distribuită pentru uz casnic a fost de 606,616 milioane, echivalentul a 76,8% din total.

De asemenea, proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, a fost de 94,7%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem „pauşal”.

Datele INS relevă faptul că, în anul 2020, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale s-a desfăşurat în 314 municipii şi oraşe şi în 1.089 de comune, iar lungimea totală a reţelei de canalizare a fost de 42.168,3 km, din care 26.564,3 km în mediul urban.

Comparativ cu 2019, în anul anterior, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 1.898,3 km (respectiv cu 547,5 km în mediul urban şi cu 1.350,8 km în mediul rural).

În ceea ce priveşte distribuţia gazelor naturale, în 2020, lungimea totală a conductelor se situa la 43.563,4 km, din care 24.188,1 km în municipii şi oraşe.

Pe parcursul anului anterior s-au distribuit gaze naturale în 956 localităţi, din care 247 în municipii şi oraşe, în timp ce lungimea conductelor de distribuţie s-a extins cu 1.276 km.

Totodată, volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2020 a fost de 8,738 miliarde mc, cu 289,6 milioane mc mai puţin faţă de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în perioada de referinţă au fost destinate consumului casnic, respectiv 3,444 miliarde mc (39,4% faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite). Din volumul total al gazelor distribuite, 87,5% au fost distribuite în mediul urban.

Potrivit sursei citate, anul trecut, energia termică distribuită a fost de 7.227.208 Gcal, cu 328.422 Gcal mai mult faţă de anul 2019, din care pentru populaţie 6.034.471 Gcal (+363.409).

Distribuţia energiei termice s-a realizat în 69 localităţi din România, din care în 59 municipii şi oraşe.

Pe segmentul spaţiilor verzi, la sfârşitul anului 2020, suprafaţa intravilană înregistra 472.331 hectare, cu 1.631 hectare mai mult faţă de anul 2019. În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era, în intervalul de analiză, de 29.136 hectare.