EconomieUncategorized

Banca Internațională de Investiții: Profit net de 7,227 milioane de euro în primele 6 luni ale anului

Banca Internaţională de Investiţii (International Investment Bank – IIB) anunţă încheierea primului semestru al anului 2021 cu un profit net de 7,227 milioane euro, în creştere cu 45% faţă de rezultatul financiar pentru anul 2020.

Potrivit unui comunicat al băncii, volumul total al activelor a ajuns la 1,712 miliarde euro, ceea ce reprezintă o creştere cu 5,6% faţă de începutul anului. Aceasta se datorează, în principal, creşterii activităţilor de creditare şi de investiţii destinate sprijinirii statelor membre ale Băncii, precum şi unei creşteri în volumul activelor de trezorerie cu un grad mare de lichiditate, de o importanţă strategică într-o economie globală turbulentă.

În decursul perioadei de raportare, portofoliul net de credite a crescut cu mai mult de 6,5%, ajungând la 1,095 miliarde euro. Perfecţionarea continuă a sistemelor de management al riscurilor şi de controlul conformităţii permite Băncii să menţină o calitate crescută a portofoliului său de credite.

IIB menţionează că acordă o atenţie deosebită proiectelor cu efect de integrare, implementate în interesul a două sau mai multe dintre ţările acţionare. În perioada de raportare, aceste iniţiative au reprezentat mai mult de 29% din portofoliul de credite.

Mutarea în Europa, integrarea pe scară largă a IIB în comunitatea financiară internaţională, extinderea bazei de clienţi şi de investitori, un nivel mai bun de cunoaştere a brandului şi extinderea activă a reţelei de parteneriat au contribuit la o creştere a numărului de proiecte desfăşurate în colaborare cu instituţii de dezvoltare multilaterală şi naţională, precum şi cu bănci comerciale.

În prima jumătate a anului 2021, cota de astfel de proiecte a reprezentat 45% din totalul portofoliului de credite. În cadrul Programului de Facilitare pentru Finanţarea Comerţului (Trade Finance Facilitation Programme – TFFP), Banca desfăşoară în continuare operaţiuni care contribuie la consolidarea cuprinzătoare şi la îmbunătăţirea legăturilor comerciale şi economice dintre statele sale membre. În total, din anul 2014, au fost realizate peste 235 de tranzacţii de finanţare comercială, cu un volum total care depăşeşte 438 milioane euro.

De asemenea, în prima jumătate a anului 2021, prioritatea strategică a activităţilor de Trezorerie a constat din menţinerea unui nivel suficient de active de trezorerie cu un grad mare de lichiditate, concomitent cu creşterea continuă a calităţii acestora. În perioada de raportare, cota de instrumente cu un rating de credit de „AAA-A” cuprinse în portofoliul de trezorerie al Băncii a ajuns la un nivel record de 84%, acesta fiind cu 16% mai mare faţă de cifrele cuprinse în ultimul raport, în timp ce cota instrumentelor „ESG” a crescut până la 66%.

Volumul total al finanţării IIB pe termen lung la data de 30 iunie 2021 a ajuns la 1,115 miliarde euro, dintre care 1,036 miliarde euro reprezintă emisiuni de obligaţiuni, iar 79 milioane euro din alte surse.

Dinamica pozitivă a ratingurilor de credit ale Băncii şi eforturile active permanente întreprinse pe lângă investitori au permis nu numai asigurarea unei cereri mari constante pentru obligaţiunile IIB, din partea comunităţii financiare internaţionale, ci şi crearea unor tendinţe noi şi pozitive pe termen lung pentru finanţarea IIB.

În luna martie 2021, pentru prima oară în istoria sa, banca precizează că a ajuns la o rată a dobânzii after-swap negativă pentru finanţarea pe termen lung şi s-a dezvoltat cu încredere, pornind de la acest succes, printr-o emisiune ulterioară. În plus, în ultimele şase luni, instituţia a plasat obligaţiuni denominate în euro, cu termen de scadenţă la 20 de ani, ceea ce reprezintă un record istoric pentru IIB.

În total, de la începutul anului 2021, IIB a realizat cu succes 5 emisiuni de obligaţiuni denominate în euro, forinţi ungureşti, lei româneşti şi coroane ceheşti în cadrul programului MTN listat la Bursa de Valori din Dublin. Volumul total al acestor tranzacţii s-a cifrat la 213,7 milioane euro, preţul mediu ponderat după schimbul (swap) euro fiind de 0,127%.

Capacitatea de a atrage cu succes finanţare la rate favorabile şi în volumele necesare, atât de pe pieţele financiare internaţionale, cât şi locale ale statelor sale membre în condiţii externe dificile reprezintă o confirmare importantă a fiabilităţii IIB şi a încrederii în continuă creştere de care se bucură din partea comunităţii de investitori. IIB este alcătuită, în prezent, din peste 185 de bănci, fonduri mutuale şi fonduri de pensii, precum şi societăţi de asigurare printre investitorii săi, din 13 jurisdicţii diferite, inclusiv Austria, Bulgaria, China, Republica Cehă, Franţa, Germania, Olanda, Ungaria, Kazahstan, Moldova, România, Rusia, Slovacia.

Primul semestru al anului 2021 a reprezentat de asemenea un succes din punct de vedere al ratingurilor de credit internaţional acordate IIB. Principalele agenţii au desfăşurat 2 acţiuni de rating în legătură cu Banca, astfel confirmând statutul acesteia de instituţie internaţională de dezvoltare, cu un rating mediu pe termen lung de nivel „A”.

Mai precis, în luna martie, S&P Global a confirmat ratingul IIB pe termen lung la nivelul „A” cu o perspectivă stabilă, iar în luna aprilie, Agenţia de Rating de Credit Analitic din Rusia (Russian Analytical Credit Rating Agency – ACRA) a anunţat confirmarea ratingului pentru investiţii internaţionale al Băncii la cel mai înalt nivel „A”, iar ratingul naţional la nivelul „AAA” (RU).

Printre factorii principali care au contribuit la aceste decizi, agenţiile au subliniat în special un nivel crescut al adecvării capitalului şi un profil financiar puternic al Băncii, calitatea bună a portofoliului de credite şi a activelor de trezorerie, condiţii de finanţare ameliorate şi o diversificare în creştere a surselor şi instrumentelor sale.

„Situaţiile financiare publicate reafirmă, încă o dată, faptul că toate obiectivele strategice stabilite pentru Bancă de Consiliul Guvernatorilor sunt atinse şi puse în practică”, a declarat Nikolay Kosov, preşedintele Consiliului de Conducere al IIB.

Banca Internaţională de Investiţii (BII) a fost fondată în 1970. În prezent, acţionarii băncii sunt Bulgaria, Cuba, Cehia, Ungaria, Mongolia, România, Rusia, Slovacia şi Vietnam. Banca a trecut printr-un proces major de modernizare începând cu finalul anului 2012 şi are rating S&P A- (perspectivă stabilă), rating Moody’s A3 (perspectivă stabilă), rating Fitch A-, rating ACRA A (perspectivă stabilă).