Cultură

Ministerul Afacerilor Externe salută sărbătorirea Zilei Limbii Române

Ministerul Afacerilor Externe salută sărbătorirea, la 31 august, a Zilei Limbii Române, prilej de prețuire a patrimoniului lingvistic și cultural românesc în întreaga lume.

Prin limba română, element definitoriu al identității și istoriei poporului român, ne afirmăm latinitatea și contribuim la patrimoniul cultural european prin diversitatea, bogăția și forța sa expresivă. Ca limbă străină, româna este obiect de studiu în centre de învățământ superior din 45 de state ale lumii.

Marcarea Zilei Limbii Române evidențiază, totodată, rolul limbii române ca liant al comunităților de români de peste hotare și între aceștia și România. Diplomația română sprijină constant efortul acestor comunități de a păstra vie limba română, ca element trainic și constitutiv, precum și necesitatea transmiterii sale mai departe noilor generații. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe depune eforturi permanente și continuă demersurile prin care încurajează studierea limbii române în comunitățile românești și în mediile universitare din afara țării, precum și cele care vizează derularea unor proiecte educaționale în străinătate, contribuind la promovarea în lume a valorilor culturale românești.

La mulți ani tuturor celor care cunosc, învață, vorbesc, scriu și iubesc limba română!