Politic

Guvernul aprobă măsuri privind consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Cercetării şi Digitalizării în vederea implementării PNRR

Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de miercuri, printr-o ordonanţă de urgenţă, un set de măsuri privind consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României (MCID) necesare implementării componentei C7 – Transformare Digitală din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Astfel, potrivit notei de fundamentare, odată cu aprobarea prezentului act normativ, la nivelul MCID va fi înfiinţat Grupul Operativ pentru Implementarea şi Monitorizarea reformelor şi investiţiilor privind transformarea digitală – Task Force, în care vor funcţiona, în perioada de punere în aplicare a PNRR al României, 17 posturi contractuale, în afara organigramei MCID.

„Se vor selecta astfel 17 specialişti dintre care majoritatea vor fi necesar să deţină competenţe digitale avansate şi competenţe de management de proiect integrator în domeniul transformării digitale necesare realizării activităţilor şi proiectelor descrise în cadrul PNRR al României, componenta C7 – Transformare Digitală”, se mai arată în document.

Printr-un alt proiect de ordonanţă de urgenţă va fi aprobat cadrul instituţional şi măsurile necesare pentru asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE.

Pe agenda şedinţei de Guvern figurează şi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene, având în vedere necesitatea efectuării de reglaje financiare cu bugetul de stat, pornind de la faptul că programele de preaderare – PHARE, ISPA şi SAPARD – au fost închise sau se află în faza finală de închidere cu Comisia Europeană (CE).

„Prezentul proiect de act normativ conţine măsuri care conduc la efectuarea de reglaje la nivelul bugetului de stat, ţinând cont de rolul şi responsabilităţile fiecărui ordonator principal de credite stabilite în cadrul mecanismelor utilizării sumelor aferente fondului de indisponibilităţi temporare, atât pentru fondurile aferente programelor PHARE, ex-ISPA, SAPARD, cât şi pentru programele aferente perioadei de programare 2007-2013”, conform expunerii de motive a proiectului.

În şedinţa de Guvern va fi aprobat, printr-o hotărâre, modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la litera a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Astfel, va fi alocată suma de 200.445.000 lei organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru o acoperire mai largă a activităţilor acestora şi, respectiv, suma de 4.660.000 lei pentru finanţarea şi realizarea în anul 2022 de activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei realizate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

De asemenea, Executivul urmează să aprobe, tot prin hotărâre, numirea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Astfel, prin proiectul de HG, se propune numirea lui Adrian Cucu în funcţia de preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu rang de secretar de stat, pentru un mandat de 4 ani.