ENERGIE

ANRE a primit vizita delegaţiei oficiale a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova

În perioada 14-15 aprilie 2022, o delegaţie oficială a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova condusă de domnul Veaceslav Untila, director general, a efectuat o vizită de lucru la Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), unde a avut discuţii cu delegaţia condusă de domnul Dumitru Chiriţă, preşedintele autorităţii.

În deschiderea şedinţei de lucru preşedintele ANRE a subliniat importanţa Programului de Cooperare şi Asistenţă între cele două autorităţi iniţiat în anul 2019, precum şi necesitatea întăririi cooperării bilaterale dintre cele două instituţii de reglementare.
În cadrul întâlnirii au fost abordate subiecte precum: radiografia sectorului energiei la nivelul celor două state, sincronizarea sistemelor electroenergetice din Republica Moldova şi din Ucraina cu cel european, necesitatea solidarităţii în caz de criză energetică, măsurile ce se impun pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale şi energie electrică, precum şi expertiza ce poate fi oferită de ANRE România în reglementarea sectorului energetic din Republica Moldova.

„ANRE va susţine, în continuare, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova pentru armonizarea legislaţiei interne a Republicii Moldova cu legislaţia europeană în domeniul energiei, cu scopul atingerii unui grad sporit de integrare a pieţei regionale. Vom extinde dialogul şi cooperarea bilaterală în vederea aplicării celor mai bune practice astfel asigurând suportul necesar elaborării şi perfecţionării, acolo unde este cazul, a cadrului naţional de reglementare prin prisma experienţei acumulate de ANRE pe parcursul a 15 ani în calitate de reglementator în cadrul unui stat membru UE” a declarat, în încheiere, preşedintele ANRE, domnul Dumitru Chiriţă.