Educație

Elevii Liceului MAARIF International din București fac performanță în matematica aplicată

O preocupare constantă a colectivului de cadre didactice din Liceul Maarif International School of Bucharest este perfecționarea continuă a procesului instructiv-educativ, utilizarea metodelor activ-participative, moderne de educație. În ultimul timp se urmărește sistematic educarea elevilor prin metode utilizate în practica europeană, spre exemplu cele cuprinse în acronimul STEM (educarea pentru și prin Știință, Tehnologie, Inginerie-Engineering și Matematică).

Anul acesta, 31 elevi din clasele V – X din cadrul Liceului Maarif au participat, pentru prima dată la Concursul Internațional de Matematică Aplicată CANGURUL, concurs care se desfășoară în 93 de țări. Spre bucuria întregii comunități educative din Liceu, toți elevii participanți au luat premii: 7 premii I, 14 premii II, respectiv 10 premii III. Acest lucru a fost posibil datorită activității intense de pregătire a elevilor pentru participarea la concurs, realizată de profesorii de matematică: Sandra Bugardi, Florin Enache și Constantin Hărăbor, coordonați de D-na Profesor Gabriela Lupu, Director adjunct al Liceului și totodată Coordonatorul Departamentului Matematică și Științe.

Ca urmare, conducerea liceului a decis organizarea unei Festivități de Premiere a elevilor , ca parte a evenimentului de sărbătorire de către comunitatea turcă  a Zilei Adolescentului și Sportului,  la data de 19 mai.

Evenimentul a fost realizat cu participarea  Ambasadorului Republicii Turcia la București Füsun ARAMAZ,  Dr. Boris SINGER – Președintele Institutului pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație și totodată Director al Editurii SIGMA, organizator al Concursului Internațional CANGURUL în România și  Alparslan Ateș – Președintele Fundației MAARIF – România.

La Festivitatea de premiere au participat și părinții elevilor premianți, bucurându-se alături de copiii dumnealor de diplomele și premiile în cărți oferite de Editura Sigma și de rechizitele oferite de conducerea liceului.

Ambasadorul Republicii Turcia la București, Füsun ARAMAZ i-a felicitat pe premianți și pe profesorii lor și a înmânat personal diplomele și cadourile elevilor care au luat Premiul I ( Patricia Eva BĂLAN, Sofia Maria DUMITRU, Merve ERDOGAN, Amir KANJ, Trofim PELESKOV, Ștefan PESU din Clasa a VI-a, respectiv Cezara TOADER din Clasa a IX-a).

Dr. Boris SINGER, după ce a felicitat elevii câștigători, a adresat Conducerii Liceului invitația de a deveni parteneri în Proiectul de inovare în educație, conceput și desfășurat de Institutul IDEE, intitulat: DOFEEDU – Învățare eficientă prin feedback imediat. Astfel întâlnirea a fost foarte stimulativă și educativă atât pentru elevi, cât și pentru profesori, finalizându-se prin semnarea parteneriatului educațional între Institutul IDEE și Liceul Maarif.

În continuare elevi din Liceu au prezentat un  program artistic constând în dansuri populare turce, recital de poezii și cântece în limbile turcă, română și engleză. Programul a fost conceput și realizat de către profesoarele Emel ERZURUMLU și Berre RAMZAN care predau limba turcă, respectiv de domna Elena OPREA – profesoară de Dansuri artistice.

Sfârșitul spectacolului a fost urmat deîntreceri sportive între echipe de elevi din clasele V – X, organizate de profesorii din Catedră de Educație fizică.

În acest context menționăm și faptul că Liceul Maarif este partener, începând din anul școlar viitor, într-un Proiect ERASMUS+, finanțat de UE, proiect ce se va desfășura pe durata a doi ani educaționali, bazat pe acorduri cu un Liceu din Bursă, Turcia și un Liceu din Cehia. Proiectul Children of Nature (CON) are ca obiectiv experimentarea unor metode inovatoare de educație din gama STEAM (Științe, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) inspirate din Natură.

Scopul final al tuturor acestor proiecte este ca elevii să-și formeze deprinderi tip STEAM, să practice responsabilitatea lucrului în echipă, să facă corelații între STEAM, Artă și Natură. În același timp, profesorii își vor dezvolta și perfecționa în mod continuu abilitatea de a integra subiectele tip STEAM cu natura, de a face educație inovativă, interactivă și mult mai atractivă. Astfel ei vor dezvolta noi conținuturi și vor integra eficient aceste deprinderi în curriculum-ul școlar. Numai așa educația poate ține în permanenţă pasul cu dezvoltarea rapidă a științei și tehnologiei, reușind astfel să formeze în mod responsabil noile generații pentru lumea de mâine, aflată în continuă evoluție.