Politic

România – Punct de Contact NATO în Georgia şi în Iordania, în perioada 2023-2024

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că România va prelua, de la 1 ianuarie 2023, două noi mandate de Ambasadă Punct de Contact NATO (Contact Point Embassy – CPE) în Georgia, respectiv în Iordania, pentru o perioadă de doi ani (2023-2024), în urma deciziei NATO în acest sens.

În Georgia, mandatul CPE va fi exercitat, în premieră, în comun cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Este pentru a treia oară când România deţine această calitate în Georgia, precedentele mandate CPE derulându-se în perioada 2013-2016.

Totodată, România va continua mandatul de Ambasadă Punct de Contact NATO la Helsinki, până la finalizarea procesului de aderare a Finlandei la NATO (încheierea ratificării de către toate statele aliate a Protocolului de Aderare al Finlandei la Alianţă). De asemenea, România va exercita, până la finele anului curent, atribuţiile de Ambasadă CPE în Kuwait.

Astfel, într-un context internaţional marcat de implicaţiile grave de securitate generate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, atât pentru regiunea Mării Negre, cât şi pentru zona euroatlantică şi la nivel global, România continuă să-şi sporească contribuţia în cadrul NATO pe multiple dimensiuni, acţionând ca un factor de securitate şi stabilitate.

„Asumarea de către România a acestor noi responsabilităţi reflectă ataşamentul solid al ţării noastre faţă de Alianţă, precum şi rolul ţării noastre de promotor activ al politicii de parteneriate a NATO, instrument esenţial în promovarea stabilităţii atât pentru membrii, cât şi pentru statele din imediata vecinătate a Alianţei”, precizează MAE.

În calitate de Punct de Contact NATO, România va contribui la diseminarea valorilor aliate, facilitând o mai bună înţelegere a rolului organizaţiei şi oportunităţilor de cooperare cu Alianţa Nord-Atlantică, precum şi la sprijinirea relaţiilor de parteneriat NATO-Georgia şi NATO-Iordania atât pe dimensiunea dialogului politic, cât şi pe cea a cooperării practice, în baza respectului reciproc, a intereselor şi beneficiilor comune.

MAE menţionează că, în contextul evoluţiilor la nivelul mediului de securitate generate de agresiunea brutală şi nejustificată a Rusiei asupra Ucrainei, aliaţii au decis, la Summitul NATO de la Madrid, noi măsuri în vederea intensificării sprijinului politic şi practic adaptat pentru parteneri, inclusiv pentru Georgia, precum şi consolidarea sprijinului pentru întărirea capacităţilor în domeniul sectorului de securitate şi apărare pentru partenerii NATO din Sud.

Ambasada Punct de Contact NATO (Contact Point Embassy – CPE) într-un stat partener are un rol important în promovarea valorilor, principiilor, rolului şi politicilor Alianţei, precum şi a relaţiei de parteneriat prin intermediul activităţilor de diplomaţie publică pe care le desfăşoară, în vederea unei mai bune înţelegeri a acestora de către publicul şi actorii locali. Totodată, ambasada CPE poate juca un rol de facilitator al activităţilor de cooperare şi al legăturii dintre Alianţă şi statul partener şi în funcţie de interesele comune şi nivelul de ambiţie al partenerului în relaţia cu Alianţa, precum şi de solicitările specifice ale Secretariatului Internaţional al NATO.

După aderarea la NATO, România a exercitat responsabilităţi CPE în Republica Moldova, Azerbaidjan, Georgia, Kuwait şi Finlanda.