Economie

MAT: Procedura de avizare a Organizaţiilor de Management al Destinaţiei, publicată în Monitorul Oficial

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) a reglementat Procedura de avizare a Organizaţiilor de Management al Destinaţiei (OMD), cu scopul creşterii notorietăţii brandului turistic şi operaţionalizării reformei în turismul românesc.

Procedura a fost avizată prin Ordinul de Ministru nr. 1.293/08.08.2022, care a fost publicat vineri în Monitorul Oficial, informează MAT.

„Organizaţiile de Management al Destinaţiei (OMD) sunt la un pas de a deveni realitate! Publicarea în Monitorul Oficial a procedurii de avizare, care a parcurs toate etapele de dezbatere publică legale, dă startul înfiinţării şi operaţionalizării reformei în turismul românesc. Indiferent de nivel de organizare, misiunea lor va fi creşterea notorietăţii brandului turistic, a duratei sejurului pentru fiecare turist în parte, precum şi a numărului celor care ne vizitează ţara într-un an de zile”, a declarat ministrul de resort, Daniel Cadariu.

Organizaţia de Management al Destinaţiei se va constitui, în condiţiile legii, ca asociaţie cu personalitate juridică de drept privat, în baza avizului emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, respectiv Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului. Avizul va fi solicitat anterior depunerii cererii de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, de către persoana sau, după caz, persoanele împuternicite.

„Pentru îndeplinirea obiectivelor, OMD-urile vor derula activităţi care fac referire la coordonarea procesului de realizare şi implementare a brand-ului destinaţiei, precum şi a strategiei de dezvoltare şi marketing turistic, la integrarea şi coroborarea datelor statistice, realizarea de cercetări de piaţă şi studii, participarea la formarea resurselor umane din turism, atragerea de fonduri naţionale şi europene, dar şi la încheierea de parteneriate cu alte destinaţii apropiate geografic sau tipuri de produse turistice, în vederea creşterii competitivităţii regionale”, se atată în comunicatul MAT.

Reprezentanţii ministerului de resort precizează că vor monitoriza atingerea indicatorilor de performanţă, stabiliţi prin strategiile de dezvoltare şi marketing turistic. De altfel, MAT va putea retrage avizul unui OMD, în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza avizării.