Economie

Plafonul total al garanţiilor acordate prin Programul IMM Invest Plus, majorat cu peste 10 miliarde de lei

Ministerul Finanţelor a elaborat actul normativ prin care actualizează IMM Invest Plus, programul care facilitează accesul la finanţare al firmelor care nu au sumele necesare pentru proiectele de investiţii şi pentru continuarea activităţii, şi astfel majorează cu peste 10 miliarde de lei plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate, potrivit unui comunicat.

„Venim în întâmpinarea beneficiarilor Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, şi în acelaşi timp ne aliniem cu modificările în domeniu. Am considerat că este foarte important să fim din nou alături de mediul de afaceri şi să asigurăm banii necesari pentru desfăşurarea normală a activităţii IMM-urilor, într-o perioadă dificilă din cauza crizei energetice şi a războiului din Ucraina. Continuarea activităţii economice şi menţinerea numărului de salariaţi este prioritară pentru noi, deoarece astfel putem evita o problemă cu mare impact social”, a subliniat Adrian Câciu, ministrul Finanţelor.

Astfel, una dintre principalele modificări aduse Programului IMM Invest Plus se referă la faptul că ajutoarele acordate în baza schemelor din Cadrul temporar Ucraina şi care sunt rambursate înainte de acordarea unor noi ajutoare în temeiul aceluiaşi Cadru nu se cumulează atunci când se calculează depăşirea plafonului prevăzut de lege.

De asemenea, se majorează pragurile valorice ale ajutorului de stat, constituit din valoarea comisionului de risc, a celui de administrare, aferent garanţiei, pe toată durata de valabilitate a acesteia şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni. Noile praguri sunt: până la echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro pe întreprindere/UAT-uri, respectiv echivalentul în lei a 62.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 75.000 euro/întreprindere în cazul celor din domeniile pescuit şi acvacultură. Respectarea acestor praguri valorice se aplică şi în cazul refinanţărilor.

Se majorează totodată plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat cu 10,25 miliarde lei, respectiv de la 7,5 miliarde lei la 17,75 miliarde lei concomitent cu creşterea bugetului schemei de ajutor de stat la 1,93 miliarde lei şi majorarea numărului de beneficiari la 24.786.

În plus, ajutorul de stat sub forma grantului care este suportat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni generale, va fi virat trimestrial în contul Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) sau Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

Documentul mai prevede includerea în categoria beneficiarilor eligibili pentru componenta Garant Construct şi Innovation şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie.

Programul IMM Invest Plus va putea fi accesat până la 31 decembrie 2022, precizează MF.