Economie

Guvern: Schimbul valutar prin automate de către casele de schimb care deţin structuri turistice, interzis

Guvernul a aprobat, miercuri, o hotărâre care prevede, printre altele, că este interzisă desfăşurarea activităţii de schimb valutar prin intermediul automatelor de acest gen de către casele de schimb valutar şi entităţile care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în şedinţa Executivului a fost aprobată hotărârea pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar.

Prin actul normativ aprobat sunt indicate entităţile care se supun procedurii de autorizare şi/sau înregistrare la Ministerul Finanţelor, în vederea desfăşurării activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, fiind vizate în acest sens casele de schimb valutar şi respectiv entităţile care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică care solicită să desfăşoare aceste activităţi.

De asemenea, se stabileşte că documentele în baza cărora se poate realiza organizarea şi desfăşurarea activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, sunt autorizaţia şi scrisoarea de atribuire a codului statistic, documente cu valabilitate limitată în timp.

„Este interzisă desfăşurarea activităţii de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar, de către casele de schimb valutar şi entităţile care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, luând în considerare faptul că, în desfăşurarea activităţii de schimb valutar trebuie asigurate măsurile de cunoaştere a clientelei, conform dispoziţiilor Legii nr. 129/2019”, precizează sursa citată.

Totodată, actul normativ menţionează că entităţile a căror autorizaţie expiră pot depune cererea de reautorizare însoţită de documentaţia aferentă, completată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei.

Hotărârea mai stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească şi documentele pe care trebuie să le depună entităţile, în funcţie de categoria din care fac parte, în vederea obţinerii autorizaţiei şi a scrisorii de atribuire a codului statistic.

„Astfel, în cazul caselor de schimb valutar una dintre condiţiile specifice o reprezintă, constituirea unui capital social, subscris şi vărsat, de minimum 350.000 lei. Prin stabilirea cuantumului capitalului social, subscris şi vărsat de minimum 350.000 lei, se asigură disponibilităţile băneşti necesare derulării activităţii, la un nivel similar celui reglementat în prezent (75.000 de euro), eliminându-se în acelaşi timp obligaţia dovedirii provenienţei sumei, ţinând cont de faptul că, în practică, verificarea sursei s-a dovedit dificil de realizat”, arată Guvernul.

Prin actul normativ sunt stabilite operaţiunile care pot fi efectuate de către entităţile autorizate, condiţiile în care Comisia poate dispune revocarea sau anularea autorizaţiei acordată unei entităţi, precum şi suspendarea sau revocarea scrisorii de atribuire a codului statistic.

Hotărârea mai menţionează obligaţia entităţilor care deţin autorizaţie de schimb valutar valabilă, emisă în condiţiile OMFP nr. 664/2012 şi care doresc să continue activitatea de a depune în termen de maximum 360 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului documentele necesare obţinerii autorizaţiei şi scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, potrivit noilor dispoziţii.