ENERGIE

Ministrul Mediului a semnat trei contracte de finanţare, prin PNRR, de peste 214 milioane de lei

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, a semnat miercuri trei contracte de finanţare prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în valoare de peste 214 milioane de lei, pentru investiţii în managementul pădurilor, managementul deşeurilor şi transformare digitală.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis AGERPRES, primul contract de finanţare este încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) şi RNP – Romsilva şi constă în lucrări de corectare a torenţilor pentru reducerea riscurilor generate de viituri torenţiale în bazinetele amplasate în fondul forestier naţional administrat de Romsilva.

Proiectul propus de Regia Naţională a Pădurilor are o valoare de 109.560.000 lei fără TVA şi este aferent Investiţiei 5 Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torenţiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene, din Componenta 2 PNRR -Păduri şi protecţia biodiversităţii.

„Contractul semnat acum ne va permite să fim mai operativi în lupta cu schimbările climatice, fenomene care ne afectează pe toţi şi care sunt din ce în ce mai vizibile. Obiectivul acestui proiect este reprezentat de reducerea riscului de inundaţii, în vederea protejării persoanelor, infrastructurii şi obiectivelor socio-economice aflate în zonele de risc, precum şi protejarea mediului şi a biodiversităţii prin măsuri ecologice relevante, în special cele privind asigurarea migraţiei peştilor şi asigurarea debitului ecologic”, a declarat ministrul Mediului, Barna Tanczos.

Primul pas al proiectului constă în realizarea conceptului pentru toate lucrările de modernizare care vizează protecţia împotriva inundaţiilor. Acesta va cuprinde: refacerea a cel puţin 6 structuri deteriorate de reţinere a aluviunilor pentru a instala măsuri longitudinale (scări de peşti şi debit ecologic), construirea a cel puţin 30 de construcţii aluvionare noi, inclusiv scări de peşti şi debit ecologic, cu o înălţime maximă de 5 m. Totodată, cel puţin 4 ha de teren vor fi refăcute prin reîmpădurire, plivire sau construire de garduri de vegetaţie, iar cel puţin 30 km de albii torenţiale vor fi restaurate.

Potrivit sursei citate, lucrările efective de corectare a torenţilor constau în intervenţii pe albiile pâraielor aflate în fondul forestier naţional sau pe cursuri de apă nepermanente.

„Prin ansamblul de lucrări propus, nu se intervine asupra cantităţii de apă sau asupra volumului deversat la o ploaie extraordinară, ci asupra turbidităţii, prin retenţia de aluviuni şi alte corpuri solide antrenate de viitură, respectiv asupra vitezei de curgere, prin atenuarea pantei longitudinale. Astfel, se va reduce amploarea fenomenului torenţial în aval, cât şi în fondul forestier”, se menţionează în comunicatul transmis de minister.

Al doilea contract de finanţare, încheiat între MMAP şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, are o valoare de 74.700.000 lei fără TVA şi finanţează achiziţia de echipamente de monitorizare a calităţii aerului, radioactivităţii şi zgomotului. Termenul de finalizare este trimestrul 2 din 2025.

„Vor fi achiziţionate şi operaţionalizate 513 echipamente de monitorizare a calităţii aerului, radioactivităţii şi zgomotului pentru a asigura colectarea, transmiterea, stocarea şi realizarea raportărilor concentraţiilor de poluanţi în mediul înconjurător. Prin achiziţia de analizoare pentru determinarea Black Carbon, de staţii pentru determinarea nivelului de radioactivitate şi de zgomot, va creşte nivelul de precizie a măsurării calităţii aerului, radioactivităţii mediului şi a zgomotului ambiant”, a subliniat ministrul Mediului.

Transmiterea, stocarea şi realizarea raportărilor concentraţiilor de poluanţi în mediul înconjurător obţinute de la echipamentele ce urmează a fi achiziţionate vor fi integrate cu ajutorului unei aplicaţii software. Această aplicaţie va permite atât colectarea şi analiza datelor la nivel naţional, cât şi raportarea acestora la organismele europene, respectiv Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Euratom.

Alt contract de finanţare semnat miercuri are o valoare de 29.879.959,54 lei fără TVA şi finanţează achiziţia de servicii publice de mediu digitalizate pentru Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Ministrul Barna Tanczos a menţionat că finanţarea va fi folosită pentru implementarea unui sistem informatic integrat pentru susţinerea dezvoltării durabile, îmbunătăţirea infrastructurii şi calităţii mediului, protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii.

Astfel, până în 2026, vor fi digitalizate 32 de servicii publice din domeniul mediului, care vor fi gestionate online şi vor include: transmiterea datelor şi informaţiilor pentru inventarele emisiilor, raportarea aferentă Natura 2000 şi serviciile de conservare a naturii, gestionarea registrelor de mediu, a procedurilor de notificare şi autorizare şi a permiselor, cu scopul de a raţionaliza serviciile de gestionare a deşeurilor pentru cetăţeni şi întreprinderi.