Economie

ANALIZĂ: Salariu fix de până la 36.480 de euro pe lună pentru directorii companiilor listate la Bursă

Directorii executivi ai companiilor listate la Bursă au, preponderent, un salariu fix ce variază între 72.417 lei (aproximativ 14.480 euro) şi 2,19 milioane de lei pe an (aproximativ 437.750 euro), adică între 1.200 euro şi 36.480 de euro pe lună, conform unei analize a KPMG România.

Documentul, intitulat „Studiu privind sistemul actual de remunerare a directorilor executivi şi a membrilor Consiliilor de Administraţie din cadrul companiilor listate”, arată, totodată, că directorii financiari încasează între 162.043 lei (aproximativ 32.410 de euro) şi 1,37 milioane lei (aproximativ 274.060 euro) pe an, undeva între 2.700 şi 22.840 de euro pe lună – o retribuţie anuală între 40% şi 100% din salariul unui director executiv.

În ceea ce priveşte directorii non-executivi sau financiari, jumătate încasează un salariu mai mare decât cel al unui director financiar, iar jumătate mai mic. De asemenea, analiza arată că doar jumătate dintre companiile listate la Bursă acordă o formă de compensaţie variabilă, aceasta nedepăşind o treime din totalul remuneraţiei anuale, în general.

„Anul 2022 a marcat o premieră în istoria companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti: remuneraţiile primite de conducătorii companiilor listate au devenit publice, conform unei Legi ce transpunea o Directivă europeană intrată în vigoare în august 2021. Diverse obligaţii de raportare pe acest subiect erau în vigoare pentru anumite companii şi înainte de această modificare legislativă (cum ar fi cele din sectorul financiar), însă informaţiile erau prezentate într-o formă agregată, nu pentru fiecare beneficiar în parte. Analiza KPMG relevă pentru prima dată mixul de remunerare practicat de companii, tipurile de recompense variabile acordate, inclusiv tipurile de stimulente pe termen lung sau raportul comparativ al retribuţiilor directorilor”, a declarat Mădălina Racoviţan, Partener Consultanţă Fiscală, Head of People Services, KPMG în România.

Potrivit informaţiilor publice analizate, companiile care fac parte din BET (cele mai tranzacţionate companii de pe Bursă) ocupă prima jumătate a clasamentului iar totalul remuneraţiei fixe primite de un director executiv (CEO) din aceste companii reprezintă o treime (33%) din totalul remuneraţiei tuturor celorlalte companii.

Întrucât anumite companii din BET lipsesc din analiză din cauze obiective, este posibil ca procentul agenţilor economici care îşi recompensează directorii executivi cu salarii peste medie să fie chiar mai mare, precizează compania de consultanţă.

„Dacă raportăm remuneraţia fixă anuală primită de directorii executivi la dimensiunea companiei, observăm că există o corelare directă între salariul CEO şi mărimea companiei – salariul creşte odată cu creştere dimensiunii companiei. Există, însă, şi câteva situaţii excepţionale de companii care plătesc o remuneraţie fixă anuală mică comparativ cu dimensiunea companiei (496.830 lei – 99.367 euro, versus venituri anuale ale companiei de 29,738 miliarde de lei – 5,9 miliarde euro), în timp ce altele îşi răsplătesc directorii cu sume mari prin raportare la dimensiunea companiei (1,386 milioane de lei – peste 277.000 de euro, versus venituri anuale ale companiei de 70,053 milioane de lei – puţin peste 14 milioane de euro).

Companiile din BET plătesc o remuneraţie fixă anuală către CEO corelată (cu o excepţie) sau chiar scăzută comparativ cu dimensiunea companiei.

Studiul privind sistemul actual de remunerare a directorilor executivi şi a membrilor Consiliilor de Administraţie din cadrul companiilor listate mai arată că doar jumătate dintre companiile listate la Bursă acordă o formă de compensaţie variabilă şi, în aceste cazuri, aceasta nu depăşeşte 30% din totalul remuneraţiei anuale, în general.

„Având în vedere atribuţiile directorilor executivi şi luând în considerare bunele practici internaţionale, remuneraţia variabilă ar trebui să deţină un procent mai însemnat. Aceasta recompensează performanţa, iar un sistem de remunerare în care partea variabilă are o pondere mai mare este de preferat cu atât mai mult în cazul companiilor listate la Bursă. Bunele practici privind remuneraţia variabilă în companiile listate (şi nu numai) propun un sistem de remunerare variabil cu cel puţin două componente: pe termen scurt, de regulă un an (de exemplu, bonusul anual, decontat de cele mai multe ori în numerar, limitat la remuneraţia fixă anuală, corelat cu performanţa companiei şi individuală pe termen scurt) şi pe termen lung (minimum trei ani, decontată de regulă în acţiuni sau într-o combinaţie de acţiuni şi numerar, limitată la de două sau trei ori remuneraţia fixă anuală, corelată cu performanţa companiei şi individuală), care are scopul de a alinia interesele directorului cu performanţa companiei pe termen lung şi cu interesele acţionarilor”, aminteşte Mădălina Racoviţan.

În ceea ce îi priveşte pe directorii financiari, salariul fix anual al unui CFO variază între 162.043 lei (32.410 euro) pe an şi 1,370 milioane de lei (274.060 euro) pe an. Ca în cazul CEO, directorii financiari ai companiilor din BET (cele mai tranzacţionate companii) primesc retribuţii fixe ce îi poziţionează în jumătatea de sus a clasamentului. De asemenea, remuneraţia fixă anuală primită de directorii financiari ai companiilor parte din BET reprezintă mai bine de jumătate (aproximativ 51%) din totalul remuneraţiei tuturor CFO din toate companiile analizate. Întrucât lipsesc şapte companii din BET din analiză, compania precizează că este posibil ca procentul să fie chiar mai mare.

Raportul dintre remuneraţia fixă anuală primită de CFO şi dimensiunea companiei arată şi în acest caz că există o tendinţă ascendentă şi o corelare între salariul CFO şi mărimea companiei (salariul creşte o dată cu dimensiunea companiei). Şi în cazul CFO există câteva situaţii excepţionale: există companii care plătesc o remuneraţie fixă anuală mică raportat la dimensiunea companiei, dar şi un agent economic care îşi plăteşte CFO cu o remuneraţie fixă anuală mare comparativ cu dimensiunea companiei (779.145 lei – 156.000 de euro, versus venituri anuale per companie de 68,882 milioane de lei – 13,7 milioane de euro).

Remuneraţia fixă anuală primită de un CFO reprezintă între 40% şi 100% din remuneraţia fixă anuală a unui CEO. Mediana este 67%, iar, în trei companii, remuneraţia fixă anuală primită de CFO este egală cu cea a unui CEO (două dintre aceste companii fac parte din indicele BET).

Totodată, studiul KPMG arată că există 17 directori financiari (CFO) care au primit o formă de remuneraţie variabilă în 2021. În toate cazurile (cu o singură excepţie), remuneraţia fixă reprezintă minimum 50% din totalul remuneraţiei (mediana este 72%). Cât priveşte procentul remuneraţiei variabile din remuneraţia fixă, sumele sunt foarte diferite, dar trei companii acordă remuneraţie variabilă în acelaşi cuantum cu remuneraţia fixă anuală.

Mădălina Racoviţan avertizează asupra unui aspect important observat în urma analizei: doar 14 companii menţionează în rapoartele lor detalii care ţin de ESG – factori de mediu, sociali şi de guvernanţă corporativă. Dintre acestea, doar patru oferă informaţii mai detaliate şi una singură oferă informaţii relevante privind corelarea remuneraţiei conducătorilor cu îndeplinirea unor indicatori de performanţă privind ESG.

„Companiile trebuie să accelereze eforturile în această direcţie, nu doar prin prisma responsabilităţii pe care o au faţă de societate, ci şi ca răspuns la presiunile investitorilor, ale clienţilor sau ale schimbărilor legislative. La nivelul Uniunii Europene există în pregătire o nouă Directivă ce vizează guvernanţa corporativă şi care va institui obligativitatea conectării sistemelor de bonusare pentru conducerea companiilor cu atingerea ţintelor de sustenabilitate”, a conchis Racoviţan.

KPMG este o organizaţie globală de firme independente de servicii profesionale care furnizează servicii de audit, consultanţă fiscală şi în domeniul afacerilor şi îşi desfăşoară activitatea în 145 de ţări. Compania avea, la finalul anului financiar 2021, aproape 236.000 de angajaţi în firmele membre din întreaga lume. În România şi Republica Moldova, KPMG îşi desfăşoară activitatea în cadrul celor şase birouri din Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Timişoara şi Chişinău şi are peste 1000 de profesionişti.