Economie

INS: Rata globală de participare la cursuri de formare profesională continuă, în scădere în anul 2020

Rata globală de participare la cursurile Formare Profesională Continuă (FPC) a fost 17,4%, în anul 2020, în scădere cu 3,9 puncte procentuale faţă de anul 2015, iar costul mediu pe participant s-a ridicat la valoarea de 2.278 lei, relevă datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri.

În acest context, rata globală de participare a femeilor la astfel de cursuri a fost uşor mai ridicată, comparativ cu cea a bărbaţilor (18,6% pentru femei vs 16,5% pentru bărbaţi).

Pe activităţi economice, cele mai ridicate valori ale ratei de participare s-au înregistrat în activităţile de intermedieri financiare şi asigurări (84,6%), hoteluri şi restaurante (56,3%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (55,5%), respectiv informaţii şi comunicaţii (52,9%).

Potrivit sursei citate, cele mai scăzute rate de participare s-au regăsit în tranzacţii imobiliare (13,3%) şi în construcţii (22,2%).

Pe clase de mărime, nivelul cel mai ridicat al ratei de participare la cursurile FPC (45,4%) s-a observat în rândul întreprinderilor mari (250 angajaţi şi peste), în timp ce întreprinderilor mijlocii (50-249 angajaţi) le-a revenit cel mai scăzut nivel al ratei de participare (33,4%).

Datele INS arată că, în anul 2020, timpul total de pregătire alocat de participanţi cursurilor de formare profesională continuă (în cadrul şi în afara programului normal de lucru) a fost 20,699 milioane de ore/persoană, cu o durată medie de 36 ore/participant. Majoritatea orelor (aproximativ 90%) s-au desfăşurat în cadrul programului de lucru, iar durata medie a acestora a fost 33 ore/participant.

În ceea ce priveşte costurile unui asemenea curs, în 2020, media pentru fiecare participant a fost 2.278 lei.

Pe activităţi economice, comparativ cu media pe economie, s-au observat valori semnificativ mai mari ale costului mediu al FPC pe participant în activităţile de informaţii şi comunicaţii (4.476 lei, de aproape două ori peste media pe economie), intermedieri financiare şi asigurări (4.040 lei, de 1,8 ori peste media pe economie), respectiv în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (3.931 lei, de 1,7 ori peste media pe economie).

La polul opus, cu cea mai mică valoare a costului mediu al FPC pe participant, s-au regăsit activităţile de spectacole, culturale şi recreative (899 lei).

Costul mediu al FPC pe participant s-a situat peste media pe economie în întreprinderile mari (2.307 lei) şi mijlocii (2.561 lei).

Conform statisticii oficiale, pe tipuri de cursuri, peste jumătate dintre întreprinderile furnizoare FPC au optat pentru instruirea angajaţilor prin intermediul cursurilor externe, manifestându-se un interes uşor mai ridicat comparativ cu cele interne (57,8% faţă de 50%).

Principalii furnizori ai cursurilor externe au fost unităţile private de pregătire (88,3% din întreprinderi au beneficiat de serviciile acestora), respectiv unităţi furnizoare de echipamente (48,4% din întreprinderi au beneficiat de serviciile acestora). În schimb, uniunile sindicale sau profesionale au furnizat cursuri externe doar pentru 3% dintre întreprinderi.

În cursul anului 2020, peste 80% din totalul întreprinderilor nu au oferit angajaţilor formare profesională continuă, iar cele mai invocate motive pentru neacordarea de către angajatori a vreunei forme de pregătire profesionale au fost „nivelul actual de calificări, aptitudini şi competenţe al angajaţilor corespunde nevoilor întreprinderii” (84,7% din întreprinderile care nu au oferit FPC), respectiv că „s-a preferat recrutarea persoanelor cu calificări, aptitudini şi competenţe necesare locului de muncă” (76,9%).

Totodată, în perioada analizată, doar 3,5% dintre întreprinderi au oferit formare profesională iniţială (FPI). În acest sens, motivul principal pentru care întreprinderile au oferit FPI a fost „calificarea potenţialilor salariaţi în conformitate cu nevoile întreprinderii” (87,9%), iar ca rezultat, aproape două treimi din aceste întreprinderi obişnuiesc să îi şi angajeze pe participanţi.