Economie

ASF: Valoarea totală a tranzacţiilor de la BVB a crescut cu 53%, în primul semestru din 2022

Valoarea totală a tranzacţiilor de pe piaţa reglementată BVB şi Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) a atins nivelul de 14,09 miliarde lei în primul semestru al anului 2022, în creştere cu 53% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2021, dar în scădere cu 35% faţă de finalul anului trecut, informează Autoritatea de Supraveghere Financiară printr-un comunicat.
La finele primelor şase luni din 2022, indicele BET, de referinţă pentru piaţa locală de capital, care surprinde evoluţiile celor mai tranzacţionate companii de pe piaţa reglementată a BVB, a înregistrat o scădere de 5,87% comparativ cu finalul anului 2021, având totodată o creştere de peste 12% faţă de minimul lunii martie (7 martie – 10.964 puncte).

Numărul de tranzacţii derulate la BVB s-a majorat cu 38%, comparativ cu perioada similară a anului trecut şi a scăzut cu 37% faţă de finalul anului 2021. Aproximativ 97% din valoarea totală a tranzacţiilor au avut loc pe piaţa reglementată a BVB, restul fiind derulate pe SMT.

Acţiunile rămân clasa dominantă de active financiare (56% din totalul valorii tranzacţionate la BVB), în timp ce valoarea tranzacţiilor cu titluri de stat, la 30 iunie 2022, a crescut semnificativ faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021, înregistrând un nivel de aproximativ 2,21 miliarde lei.

La finalul semestrului I al anului 2022, capitalizarea bursieră de pe piaţa reglementată a atins nivelul de 193,24 miliarde lei, în creştere cu aproximativ 1,4% comparativ cu 30 iunie 2021. Faţă de finalul anului 2021, capitalizarea bursieră (doar acţiuni) a înregistrat o scădere de 16%, pe fondul ameninţărilor persistente ale inflaţiei şi al incertitudinilor induse de războiul din Ucraina.

În ceea ce priveşte furnizorii de servicii financiare, la finele lunii iunie 2022, pe piaţa reglementată a BVB îşi desfăşurau activitatea un număr total de 27 de intermediari, dintre care 17 Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF), 3 instituţii de credit locale şi 7 entităţi autorizate în alte state membre UE. De asemenea, la finalul lunii iunie 2022, în cadrul SMT au activat 20 de intermediari, din care 16 Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF), 3 instituţii de credit locale şi o firmă de investiţii autorizată într-un alt stat membru UE.

„Prin urmare, la finalul semestrului I al anului 2022, cei mai activi intermediari pe BVB (piaţa reglementată şi SMT) au fost SSIF-urile, valoarea intermediată de acestea fiind de aproximativ 15,6 miliarde lei. Intermediarii locali (SSIF şi instituţiile de credit) au realizat aproximativ 93% din valoarea totală intermediată”, subliniază ASF.

La finalul semestrului I 2022, în România îşi desfăşurau activitatea 17 societăţi de administrare a investiţiilor (SAI), 84 organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), 27 fonduri de investiţii alternative (FIA), 5 societăţi de investiţii financiare (SIF), Fondul Proprietatea şi 4 depozitari. Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din România a fost de aproximativ 46,8 miliarde lei la data de 30 iunie 2022, în scădere cu circa 6% comparativ cu anul anterior.

Pe ansamblul pieţei, structura consolidată a investiţiilor tuturor organismelor de plasament colectiv indică totuşi o preferinţă pentru acţiuni, a căror valoare totală este de circa 28,43 miliarde lei, consemnând o pondere de circa 61% din activul cumulat al OPC. Investiţiile în instrumente financiare cu venit fix la nivelul întregii pieţe sunt în valoare de 15,55 miliarde lei, reprezentând aproximativ 33% din activul total al OPC.

În ceea ce priveşte structura portofoliilor OPCVM, aceasta este orientată cu precădere spre instrumentele financiare cu venit fix. Dintre acestea, cea mai semnificativă pondere în activul total al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare o deţin titlurile de stat (36%), fiind urmate de obligaţiunile corporative cotate (21%).

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.