Interviurile AY

Interviu cu domnul Aurelian Gogulescu, președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Prahova

Aurelian Gogulescu, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Județului Prahova a acordat un interviu pentru cel de-al treilea număr al revistei AY DIALOG- Ediție Specială dedicată Zilei Naționale a României. 

 

– Cum a decurs anul 2022 de la început si pana in prezent pentru Camera de Comerț si Industrie Prahova?

– Pentru Camera de Comerț și Industrie Prahova, exercițiul adaptării și al rezilienței este, începând cu 2020, un “modus operandi”, pentru că, prin activitatea noastră, am încercat să ținem pasul cu evoluțiile, cu semnalele, cu mutațiile din mediul de afaceri și din piață.

În mod specific, în 2022, poate chiar mai mult decât în 2020 și 2021, prin acțiunile și evenimentele pe care le-am organizat am venit în întâmpinarea nevoilor firmelor, cu acele acțiuni menite să constituie posibile soluții la problemele numeroase și deloc simple cu care acestea s-au confruntat si se confruntă.

Activitatea de relații externe, reprezentativă pentru CCI Prahova, s-a desfășurat într-un ritm susținut, prin valorificarea unor soluții de conectivitate inovativă, testate și aplicate cu succes în pandemie, soluții care de multe ori s-au dovedit chiar mai eficiente decât cele tradiționale, deoarece au reușit să pună alături parteneri de la distanțe foarte mari. Astfel, în cursul acestui an, am continuat dezvoltarea relaționării la nivel național și internațional, cu stabilirea unor contacte valoroase cu reprezentanții Corpului Diplomatic în România, cu instituții, organizații și alte entități din întreaga lume, cu scopul de a ajuta firmele în demersurile lor de internaționalizare și dezvoltare a unor afaceri sustenabile și de succes.

În strânsă legătură și împreună cu mediul antreprenorial și în mod particular cu membrii noștri, am încercat să identificăm oportunitățile optime de creștere a afacerilor chiar și în acest climat geopolitic și economic dificil. Principalele oportunități identificate și propuse prin serviciile și activitatea derulată in sfera relațiilor internaționale au avut în vedere accesarea de noi piețe (fie ele piețe de desfacere sau aprovizionare), reorientarea activității spre sectoare economice neafectate de factorii perturbatori actuali, redresarea și consolidarea activității curente printr-un mix sănătos de creștere organică și de identificare și atragere a altor furnizori (în special în ceea ce privește materiile prime și forța de muncă), digitalizarea, care a luat un avânt fără precedent în pandemie și va continua să fie o forță a schimbării și inovării.

Prin evenimentele organizate sau diseminate în rândul mediului de afaceri local, Camera de Comerț și Industrie Prahova a adus în atenția antreprenorilor noi piețe de desfacere sau aprovizionare și a dedicat eforturi anumitor sectoare de activitate care, prin natura lor, fie se confruntă cu provocări deosebite, fie reprezintă o soluție de reorientare a activității și de adaptare inovativă la noua paradigmă economică (vorbim aici, în primul rând, de IT și energii alternative).

În ceea ce privește organizarea acțiunilor de informare și promovare, am revenit de la webinariile desfășurate online, la participările în sălile de conferințe, cu o prezență din ce în ce mai numeroasa, pentru ca temele propuse au fost de o stringentă actualitate si utilitate pentru firme si anume: noutăți legislative privind ocuparea forței de munca, integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități; concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate; securitatea si sănătatea in munca. Parteneri în organizarea acestor acțiuni au fost instituțiile deconcentrate – Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova, Casa de Asigurări de Sănătate a județului Prahova, respectiv Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova.

Tot pe tema ocupării forței de munca – un eveniment devenit tradițional, organizat împreuna cu Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, a fost reluat după o pauza de doi ani, a fost rebranduit sub o noua titulatură – Bursa locurilor de munca “Smart Job Hunting”. Toate aceste acțiuni s-au desfășurat pe fundalul adancirii crizei de personal calificat la nivelul economiei județului Prahova, ca, de altfel, în toata țara.

Am abordat în acțiunile noastre și problema surselor de energie regenerabila – o tematica în plină actualitate, pe care o vom relua printr-un nou eveniment și spre finalul acestui an.

Evenimente de tip „consultare-dezbatere” organizare sub forma unui dialog între mediul de afaceri – pe de o parte și reprezentanții autorităților locale și centrale, pe de alta parte, au fost și în acest an de mare interes pentru firmele care au putut astfel, să-și prezinte direct, în fața autorităților și instituțiilor abilitate, problemele și propunerile. In 2022, aceasta nevoie a firmelor a fost cu atât mai mare, cu cât dificultățile generate de crizele care s-au înlănțuit i-au asaltat, practic, din toate direcțiile pe reprezentanții mediului de afaceri. Pe fondul acestei conjuncturi complexe, CCI Prahova a fost implicată, în calitate de partener, în organizarea a doua astfel de evenimente, realizate împreuna cu Prefectura Prahova, respectiv cu Consiliul Național al IMM-urilor din România si Patronatul IMM Prahova, cel de-al doilea, fiind dedicat fondurilor europene pentru IMM-uri, în perioada 2021 – 2027.

Vara acestui an ne-a adus o nouă provocare, pe care ne-am asumat-o cu mare plăcere, entuziasm și real interes pentru unul dintre sectoarele emblematice, cu rol de brand în promovarea economiei județului – domeniul viti-vinicol. CCI Prahova a organizat, astfel, în premiera, în colaborare cu Consiliul Județean Prahova, un foarte elegant și atractiv eveniment expozițional – Prahova Vin -Expo, în cadrul căruia, aproape 20 crame prahovene și-au etalat oferta de vinuri.

Alături de toate aceste evenimente foarte importante si extrem de utile comunității prahovene de afaceri, îmi face o deosebita plăcere să amintesc cel mai mare, mai vizibil și de impact eveniment organizat de CCI Prahova, cea mai importantă sărbătoare a comunității locale de afaceri – Gala Topul Firmelor Prahovene, care anul acesta a ajuns la cea de-a XXIX-a ediție și s-a desfășurat în data de 28 noiembrie, reunind peste 400 de participanți – elita companiilor din județ, împreună cu numeroși invitați. Evenimentul, în care sunt premiate cele mai performante companii prahovene, s-a bucurat de participarea a importante și distinse personalități. Oaspeți de onoare au fost E.S. Dl. Emil Constantinescu – Președintele României (1996-2000) si Dl. Vladimir Bolea, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova. Din partea Ministerului Antreprenorialului si Turismului a participat Dl. Cătălin Canciu, Secretar de Stat. Totodată au fost prezenți europarlamentari și parlamentari, precum și numeroși reprezentanți ai Corpului Diplomatic acreditat la București, ambasadori, consilieri economici și consuli alături de reprezentanți ai instituțiilor străine, fiind reprezentate 24 tari.

Activitatea de derulare de proiecte finanțate din fonduri europene s-a desfășurat la Camera de Comerț și Industrie Prahova, deosebit de intens și în cursul acestui an, scopul principal fiind sprijinirea firmelor prin intermediul programelor de formare profesională continua. Astfel, cursurile organizate în acest cadru – Manager Resurse Umane, Inspector Resurse Umane, Inspector Securitatea și Sănătatea Muncii, Ospătar – au fost și sunt în continuare programe de formare profesională cerute pe piață muncii, menite să confere absolvenților lor o competență nouă care le poate da șansa găsirii unui nou loc de muncă sau a avansării la locul de muncă deja deținut.

Celor doua proiecte câștigate de CCI Prahova în 2021 și aflate in derulare, li s-au mai adăugat altele doua, câștigate în 2022, prin intermediul cărora vor fi organizate programe de formare de competente digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial. Totodată, mai sunt în derulare încă doua proiecte – unul cu acțiuni de internaționalizare a firmelor, iar al doilea, care vizează creșterea cunoștințelor practice și definirea standardelor profesionale în domeniul industriei lemnului.

Alături de programele de formare profesională desfășurate în cadrul proiectelor, Camera de Comerț și Industrie Prahova a continuat cu succes, în condiții de înaltă calitate și eficiență, activitatea de formare profesională susținută pe baza unui portofoliu tematic propriu, deosebit de bogat și adaptat în permanența realităților economice, pus în practică cu ajutorul celor mai buni specialiști în domeniu, lectori cu experiență și expertiză .

Această activitate a fost una prolifică, fiind organizare în cursul acestui an 30 cursuri, la care au participat cca. 450 persoane. Alături de cursurile cu tematică consacrată – Inspector/Referent Resurse Umane, Manager Resurse Umane, Consilier pentru dezvoltare personală, Arhivar, Contabil, Manager proiect, Expert achiziții publice, Salarizare, Expert legislația muncii, etc, am venit cu noutăți tematice specifice perioadei pe care o parcurgem. Astfel, pentru a răspunde nevoilor companiilor în ceea ce privește formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul digitalizării, anul acesta ne-am autorizat să organizăm și derulăm deja cursul de Competente Digitale de Utilizare a Tehnologiei Informației ca Instrument de Învățare și Cunoaștere, care sperăm să fie de bun augur, de utilitate și cu aplicabilitate imediată.

– Cum apreciați mediul de afaceri din Prahova? Care sunt cele mai dezvoltate domenii de activitate?

– Județul Prahova este unul dintre cele mai dezvoltate județe ale României, din punct de vedere economic. Suntem al patrulea județ reportat la valoarea produsului intern brut, care reprezintă cca. 4% din PIB-ul economiei naționale. Investițiile străine directe ne situează pe locul trei între județele țării, cu o valoare de peste 3 miliarde Euro investiți în Prahova după 1990. Exportul prahovean de mărfuri și servicii ne clasează în topul primelor 10 județe exportatoare ale României, cu 2,51 miliarde Euro proveniți din export.

Această economie performantă, de top este rodul activității, eforturilor, celor aproape 48 000 de agenți economici prahoveni – dintre care 35 000 sunt societăți comerciale, iar restul sunt persoane fizice autorizate.

Sectorul industrial este reprezentat de domenii economice de forță – dintre care domeniul – fanion este industria de petrol si gaze, emblematica atât pentru tradiția economica prahoveana, cât și pentru economia actuală. Să nu uitam ca, în prezent, dintre cele patru rafinării ale României, trei se află în Prahova. La industria prelucrătoare de țiței se adaugă industria producătoare de utilaje pentru sectorul oil &gas, dar și alte utilaje industriale, industria automotive. Bine reprezentate sunt industria maselor plastice, a producției de ambalaje, industria mobilei, industria materialelor de construcții, industria alimentara și de băuturi, industria tutunului.

Domeniul industrial este susținut de un sector al serviciilor deosebit de puternic, între acestea, serviciile profesionale suport, transporturile și serviciile logistice sunt excelent dezvoltate la nivelul economiei prahovene.

Construcțiile cunosc, de asemenea, un trend ascent, prin cele doua componente – construcțiile civile și cele industriale, la care se adaugă lucrările de infrastructură.

O pondere importanta în ansamblul economiei județului o are comerțul care se refera, pe de o parte la comerțul cu bunuri industriale, intre care activitatea de import-export este semnificativa, proporțională cu forța economică a județului, la care se alătura comerțul cu bunuri pentru populație, deopotrivă dezvoltat, consecința a unei importante puteri de cumpărare .

Pentru Prahova, un județ cu o economie preponderent industrială, agricultura a ocupat și ocupă o pondere moderată… modesta din punctul de vedere al cifrei de afaceri. Chiar și așa, acest sector este reprezentat de o serie de companii deosebit de puternice atât în domeniul culturilor de plante, în zootehnie, în viticultura. De altfel, domeniul vini-viticol, vinurile prahovene sunt un veritabil ambasador al economiei prahovene, al județului nostru.

O situație similară se manifestă și în ceea ce privește turismul, care chiar daca are o pondere redusă ca cifra de afaceri în ansamblul economiei județului, el reprezintă, totuși, un puternic vector de promovare a județului nostru, împreună cu domeniul petrolier și cel vini-viticol.

Sumarizand, putem afirma ca forța economiei prahovene se datorează unei structuri diversificate și totuși echilibrate, care își trage seva din tradiția industriala a acestor locuri. Aceasta structura permite o dezvoltare armonioasa a mediului antreprenorial, în pofida tuturor provocărilor cu care ne confruntam, pentru ca este susținută de doi vectori de dezvoltare esențiali – investițiile – autohtone și străine, pe de o parte și exportul de bunuri și servicii, pe de altă parte.

– Care ar fi cele mai atractive domenii de investiții în Prahova?

– După cum spuneam, investițiile sunt esențiale în dezvoltarea economică. Prahova însăși este o zona – magnet pentru atragerea de investiții, iar argumentele care-i conving pe investitori să vină și să-și dezvolte afaceri pe aceste meleaguri sunt numeroase și solide – argumente legate de resursele naturale bogate și variate – dintre care cel mai important este petrolul, argumente demografice – din punct de vedere al numărului de locuitori, Prahova se află pe locul 3 – după București și județul Iași, argumente de ordin socio-profesional, de tradiție industrială, de natură instituțională, de infrastructură, argumente legate de învățământ și de forța de muncă înalt calificată și cu un grad mare de adaptabilitate.

Între toate aceste atuuri, rețeaua de parcuri industriale are un rol foarte important în atragerea investitorilor. În județul Prahova sunt 17 parcuri industriale – cu administrare publică sau privată. Prahova este județul cu cele mai multe parcuri industriale din Romania, în aceste structuri economice desfășurându-și activitatea cca. 350 firme, în care lucrează aproximativ 28 000 de salariați, adică 20% din angajații societăților comerciale prahovene. De altfel, modelul primul parc industrial din Romania, cel de la Vălenii de Munte, a fost preluat după modelul parcului industrial de la Gebze, din Turcia, cu ocazia unei misiuni economice organizate de CCI Prahova, cu 25 ani în urmă.

În ceea ce privește potențialul investițional, sectoarele care atrag cu predilecție investitorii sunt industria de utilaje, sectorul energiilor regenerabile, domeniul real-estate, agricultură ecologică, domeniul vini-viticol, turismul.

– Cum poate sprijini CCI Prahova companiile care își doresc să facă investiții? 

– În atragerea investițiilor străine în județ, un rol important îl deține Camera de Comerț și Industrie Prahova care prin acțiunile sale de promovare a județului, fie în străinătate, cu ocazia misiunilor economice, fie cu ocazia primirii a numeroase delegații diplomatice și economice străine, – ambasadori și consilieri economici – a contribuit la decizia investitorilor în a alege România, Prahova pentru a-și dezvolta afacerile. Cu prilejul tuturor acestor acțiuni promovam potențialul investițional al județului nostru, în care rețeaua de parcuri industriale este de mare interes pentru investitorii străini.

Printr-un parteneriat excelent cu reprezentanții mediului diplomatic, cu organisme și organizații omologe din străinătate, cu camere de comerț bilaterale prezente în Romania, Camera de Comerț și Industrie Prahova a dezvoltat în permanența pârghii prin care atrage investitorii străini în județ. Practic, până la declanșarea pandemiei în martie 2020, frecvența cu care CCI Prahova organiza acțiuni din sfera relațiilor internaționale – cu un important rol în atragerea investițiilor străine – era una impresionanta. Spre exemplu, in 2019, anul dinaintea pandemiei, CCI Prahova a organizat primirea a 35 de vizite ale unor oficiali străini – membri ai Corpului Diplomatic acreditat in Romania, conduceri ale Camerelor Bilaterale, reprezentanți diplomatici ai României în străinătate și delegații economice din străinătate. La acestea s-au adăugat 2 forumuri de afaceri si 9 misiuni economice organizate în străinătate, precum și semnarea a 4 noi acorduri de colaborare cu parteneri străini.

Odată cu criza Covid, aceste evenimente s-au mutat in mediul online, unul dintre obiectivele CCI Prahova din acea perioadă atât de complexa fiind acela de a transforma dificultățile în oportunități, astfel că organizarea de webinarii ne-a ajutat să reducem distanțele geografice și să aducem împreună, într-un singur loc, pe platforma virtuala creată de CCI Prahova, reprezentanți ai mediului de afaceri din toată țara și din străinătate, fără costurile specifice unor deplasări externe.

Urmare a numeroaselor și diverselor cereri pe care le-am avut din partea membrilor comunității de afaceri prahovene, dar și din alte județe, de-a lungul timpului a fost dezvoltată relatia cu China, iar astfel, CCI Prahova a deschis la Shanghai un Birou de Reprezentare, care a funcționat ca o veritabila „antena” de promovare a mediului investițional și a economiei județului Prahova, precum și un instrument de dezvoltare a activității de comerț exterior. Pandemia Covid a impactat în mod negativ și activitatea acestui birou, care din păcate, în prezent nu mai funcționează.

O altă componentă a activității de internaționalizare a afacerilor prahovene a fost suportul și implicarea Camerei de Comerț și Industrie Prahova în activitățile consulare la nivel local și mă refer aici la existența Consulatelor Onorifice ce reprezintă 4 tari la Ploiești : Republica Macedonia de Nord, Lituania, Bulgaria respectiv Bosnia&Hetzegovina, ultimul dintre acestea fiind inaugurat recent, in luna octombrie a acestui an, chiar la sediul CCI Prahova.

De altfel, Consulatul Onorific al Republicii Macedonia de Nord care de asemenea se află în incinta CCI Prahova și pe care cu onoare îl conduc, este un exemplu viu al faptului că și prin intermediul acestor activități de diplomație economica putem sprijini dezvoltarea comunității de afaceri locale și naționale , deoarece încă de la deschiderea sa din 2008 a contribuit pe parcursul a 10 ani , la triplarea volumului schimburilor comerciale dintre România și Republica Macedonia de Nord.

– Este bine cunoscut faptul ca in ultimii ani firmele turce au făcut investiții mari în Romania. Cum apreciați prezența investitorilor turci în Prahova?

– Într-adevăr, atât la nivel național, cât și la nivelul economiei județului Prahova, comunitatea de afaceri turcă este una foarte puternica, excelent reprezentată. În Prahova, firmele cu capital turc – integral sau mixt – sunt in număr de 150, dintr-un total de 1725 firme cu capital străin, adică 8,31 %. Practic, după investitorii italieni, cei turci sunt cei mai numeroși. Între domeniile de activitate ale firmelor cu capital turc din Prahova, amintim: fabricarea de construcții metalice, de uși și ferestre, metalurgia, reciclarea materialelor, fabricarea de cabluri electrice, industria alimentara – panificație și producția de conserve de fructe și legume, fabricarea de articole de îmbrăcăminte, fabricarea de componente din material plastic, construcțiile, comerțul, sectorul imobiliar, transporturile, serviciile medicale.

Una dintre cele mai recente investiții turce de marca în județul Prahova este cea a companiei Borusan Mannesmann, cel mai important producător de țevi din Turcia si unul dintre cei mai mari din Europa, care a construit lângă Ploiești, în Parcul Industrial PWP – Bucharest North – Alinso Group, o fabrică de tuburi pentru amortizoare auto. Investiția de 12 milioane euro este rezultatul unui proces de analiza de piața și discuții între părțile implicate, demers inițiat de Asociația Turk Invest Romania și la care o contribuție importantă a avut Camera de Comerț și Industrie Prahova.

Totodată, doresc să menționez câteva dintre coordonatele cadrului de cooperare inter-instituțională romano-turc dezvoltat de CCI Prahova pentru a sprijini deopotrivă firmele românești și pe cele turcești în procesul de colaborare, în beneficiul ambelor părți. CCI Prahova desfășoară o foarte activă și rodnica relație de colaborare cu partenerii turci din mediul diplomatic, cameral și de afaceri. Aș începe cu excelenta relație derulată cu Ambasada Turciei în Romania. La aceasta se adaugă cele cinci acorduri de parteneriat semnate cu cinci camere de comerț și industrie din Turcia – de la Istanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Bursa și Cerkezkoy.

Suntem convinși că această relație bilaterală se va dezvolta și pe viitor, pentru ca oportunitățile sunt cu adevărat importante, iar dorința noastră, a echipei CCI Prahova este și rămâne în continuare, aceea de a valorifica la un nivel cât mai înalt acest potențial, în beneficiul ambelor comunități de afaceri – româna și turcă.

Interviu realizat de Aylin Asan.