Interviurile AY

Interviu cu Florica CHIRIȚĂ Președinte Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș

Președintele Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, doamna Florica Chiriță a acordat un interviu pentru Revista AY DIALOG 3/2022 – Ediție Specială de Ziua Națională a României.

– Ce rol joacă CCIA Timiș în atragerea de investiții la nivelul județului pe care îl reprezintă?

În scopul internaționalizării mediului de afaceri, camerele de comerț din România au un rol definitoriu în atragerea și valorificarea și a investițiilor autohtone și străine cât și în stimularea inițiativelor de afaceri.

CCIA Timiș are, încă de acum 25 ani, o strategie de atragere de noi oportunități de afaceri și investiții în regiune, destinată dezvoltării și eficientizării relațiilor economice bilaterale din perspectiva dezvoltării business-ului local.    Pentru aceasta, CCIAT promovează în cadrul întâlnirilor cu președinți de camere de comerț din străinătate, diplomați și oficiali ai guvernelor diferitelor state cât și la evenimentele economice organizate de CCIAT stăinătate, avantajele calitative și competitive ale Județului Timiș. Astfel, cele 10 avantaje ale județului – poziție geografică privilegiată, poarta de acces a României spre vestul Europei; resurse naturale diversificate; mod de viață internațional; infrastructură în plină dezvoltare – aeroport internațional și terminal cargo, hub-uri, parcuri industriale și tehnologice, zone industriale; înaltă calificare a forței de muncă cu deschidere spre cultura antreprenorială; economie diversificată și un mediu de afaceri dinamic; cel mai atractiv climat de business din perspectiva densității firmelor cu capital străin; o colaborare eficientă cu administrația publică locală și o serie de stimulente și facilități fiscale și logistice pentru investitori; Timişoara Capitală Culturală Europeană în 2023;- fac din Județul Timiș un loc potrivit pentru afaceri.

În plus, evenimentele expoziționale organizate anual de CCIAT au și o componentă internațională, prin participarea unor companii din țările învecinate (Ungaria, Serbia) sau din piețe tință, în condiții de gratuitate.

 

– Care sunt cele mai dezvoltate sectoare economice de pe raza județului Timiș?

Sectorul cel mai important reprezentat la nivel local este industria componentelor auto, susținut de companii mari, printre care: Grupul Continental AG, Delphi Packard România, Hella România, Mahle.

Ponderea cea mai însemnată în producția totală a județului o deține industria prelucrătoare, având ca subramuri: industria electronică, industria alimentară, industria chimică, industria textilă, industria de prelucrare a metalului și a lemnului, construcțiile.

În ceea ce privește agricultura, Județul Timiș ocupă locul întâi pe țară atât ca suprafață agricolă cât și cea arabilă, având o suprafață agricolă de 693.034 ha, din care suprafață arabilă 530.808 ha, plantații pomicole 8.503 ha, plantații viticole 3.803 ha, pășuni 121.814 ha, fânețe 28.106 ha.

Județul Timiș este lider la nivel național în cultura cerealelor  și a plantelor tehnice, viticultură și în producția de carne de porc.

Iată câteva cifre edificatoare privind principalii indicatori economici ai Județului Timiș: în primul semestru al anului 2022, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, județul Timiș avea un Produs Intern Brut pe cap de locuitor în valoare de 17.699 euro, o rată anuală de creștere de 5-10%. Timișul se remarcă ca fiind cel de-al doilea pol de business la nivel național, cu un număr de 105.859 agenți economici (toate formele) care generează  o cifră de afaceri  de aprox.  81,7 de miliarde de lei, reprezentând  4,24 % din cifra de afaceri a tuturor companiilor din România. Cu un număr de 261,409 angajați care reprezintă 4,73% din totalul de angajați din România, Timișul generează un profit de 7,4  miliarde lei,  reprezentând 4,03% din profitul net realizat la nivel național. Exportul Județului Timiș în primele 6 luni ale  anului 2022 s-a situat la aproximativ  2.63  mld.euro  fiind printre puținele județe din țară cu balanță comercială pozitivă. Județul Timiș este totodată și cel mai mare importator de bunuri de consum, după capitala București, și se află într-o permanentă dezvoltare teritorială.

 

– Cum poate sprijini CCIAT companiile cu capital străin care își doresc să dezvolte proiecte noi de afaceri în Timiș?

Conform legii, camerele de comerț din România sunt singurele entități abilitate să facă activități de lobby pe lângă instituțiile publice locale și centrale, fără ca acest lucru să fie considerat conflict de interese. Astfel, pentru potențialii investitori, CCIAT poate intermedia contacte cu factori de decizie pe plan local și național care să le ofere acestora anumite facilități fiscale și/sau locații, în special în producție și, poate asista investitorii în identificarea modalităților de finanțare a proiectelor acestora.

CCIAT a făcut, în special în perioada pandemiei, și continuă să facă demersuri pentru identificarea și soluționarea unor probleme cu care se confruntă  companiile locale. Totodată,   în sprijinul firmelor timișene, CCIAT a avut o serie de ințiative legislative, cu precădere în  domeniul fiscal,  a acordat consultanță de afaceri și juridică, constând în emiterea de certificate de origine și avize de forță majoră și asistență în relația cu Oficiul Registrului Comerțului Timiș.

În ceea ce privește criza de personal calificat cu care se confruntă piaţa muncii din județul Timiș, găsirea de soluții viabile și identificarea de modalități concrete de acoperire a deficitului de personal calificat (ex. atragerea de forță de muncă din exterior, promovarea învățământului profesional dual, derularea de proiecte de profesionalizare a angajaților), sunt preocupări constante ale CCIAT.

În plus, ca serviciu-suport pentru afaceri, CCIAT a reabilitat și modernizat Centrul Regional de Afaceri, susținut de dotări tehnologice moderne și de o echipă de profesioniști dedicați.

CCIAT organizează anual evenimente economice destinate internaționalizării afacerilor:  forumuri economice, întâlniri B2B, misiuni economice, târguri și expoziții – individualizate pe teme de actualitate și/sau piețe tință.

La acestea, se adaugă o gamă complexă de servicii conexe pentru mediul de afaceri: emiterea de certificate privind originea mărfurilor, certificarea cazurilor de forță majoră, soluționarea litigiilor prin arbitraj comercial etc.

 

– Care sunt la monentul actual cele mai atractive domenii de investiție din Timiș?

Conform unui studiu realizat de EY România, 56% dintre companiile străine intenționează să înființeze sau să își extindă operațiunile din România.

În Județul Timiș, cele mai multe companii doresc să inițieze proiecte în domeniul logisticii și lanțurilor de aprovizionare. De asemenea, în actuala criză provocată de războiul din Ucraina, multe companii provenind din zonele afectate doresc să își mute activitatea în România, județul Timiș fiind preferat pentru poziția sa strategică și cultura antreprenorială occidentală ( operațiuni de „reshoring” și „nearshoring”).

Județul Timiș continuă să atragă companii care dezvoltă capacitatea de cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor avansate, precum inteligența artificială, robotica și telecomunicațiile. Sectoare cu mare potențial pentru investiții: automotive, IT&C, agricultură (prelucrare produse agro-alimentare-agribusiness), energie regenerabile, imobiliar, servicii medicale (construcție de spitate, alte unități sanitare). La acestea se adaugă proiectele de logistică, vânzări şi marketing și proiectele de cercetare-dezvoltare.

Totodată, strategia de dezvoltare a Județului Timiș și a zonei metropolitane Timișoara pentru perioada 2021-2027 vizează mai multe domenii de mare interes, precum: trecerea progresivă la economia circulară – orașe verzi, regenerarea urbană; tranzitia verde – investiții în restructurarea sistemelor energetice din sectorul gospodăriilor și din sectorul terțiar; transformarea digitală.

– Ce proiecte pregătește CCIAT pentru anul următor?

Vom continua derularea proiectelor privind tranziția verde și economia circulară. CCIAT este partener oficial în România al Programului EIT CLIMATE KIC, cel mai mare parteneriat public-privat de inovare din Europa care abordează provocările schimbărilor climatice. În cadrul acestui program, derulăm două proiecte finanțate de Climate Kic: BEACONS al cărui obiectiv este construirea unui ecosistem transnațional în regiunea balcanică destinat inovării circulare în afaceri și creării de piețe circulare și REBOOST care sprijină tranziția de la actuala dependență economică de cărbune la opțiuni sustenabile.

Continuăm proiectele destinate profesionalizării angajaților și cele destinate digitalizării IMM-urilor.

În perspectiva Timișoara, capitală europeană a culturii, vom organiza și găzdui în 2023 câteva evenimente de mare anvergură. Doar câteva exemple: Ziua Irlandei la Timișoara, Săptămâna belgiană la Timișoara, Zilele Serbiei, Forumul Internațional Dunărean, Gala Excelenței afacerilor Italiene  – evenimente economice cu o componentă culturală din dorința ca Timișoara să devină un oraş în care excelenţa culturală se împletește cu excelența în afaceri.

Interviu realizat de Aylin Asan.