Educație

SNSPA: Încep înscrierile online la a doua sesiune de pretestare pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice

Înscrierile online la cea de-a doua sesiune de pretestare pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) încep luni.

„Facultatea de Ştiinţe Politice (SNSPA) organizează două sesiuni de pretestare. Pentru a fi admis la această facultate, este obligatoriu să participi la cel puţin una dintre cele două sesiuni de pretestare. Cei care nu au participat la prima sesiune de pretestare, organizată în luna aprilie 2023, precum şi cei care au participat, dar doresc să obţină o notă mai mare, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare online, desfăşurată în luna iulie 2023”, anunţat SNSPA.

Ultima zi de înscrieri online, pe admitere.politice.ro, este 2 iulie.

Candidaţii la Facultatea de Ştiinţe Politice au posibilitatea de a participa la două sesiuni de pretestare online, care constau în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la disciplinele şi tematica anunţate pe website-ul facultăţii.

Pretestare (test online) va avea loc pe 10 iulie şi tot atunci vor fi afişate şi rezultatele.

Perioada de încărcare a dovezii promovării examenului de Bacalaureat (diplomă, adeverinţă, media de bacalaureat) este cuprinsă între 7 şi 14 iulie.

„Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Ştiinţe Politice. Sunt acceptaţi candidaţii care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale, sau premiul I, II, III, menţiune sau medalia de aur la olimpiadele şcolare naţionale, recunoscute de Ministerul Educaţiei, la una din disciplinele concursului de admitere (Economie, Filosofie, Istorie, Limba Română, Logică, Argumentare şi Comunicare, Matematică, Psihologie, Sociologie). În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, comisia de admitere va decide relevanţa pentru specializarea aleasă de candidat. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere”, afirmă reprezentanţii SNSPA.

Afişarea rezultatelor finale – candidaţi admişi pe locurile alocate de la buget, taxă, listă de aşteptare – se va face pe 18 iulie.

Rezultatele concursului de admitere – departajarea buget-taxă, sesiunile aprilie şi iulie – pentru toate specializările sau programele de studii vor fi afişate pe data de 18 iulie, după verificarea îndeplinirii condiţiilor legale.

„Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi a opţiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba susţinută. Înscrierea, respectiv înmatricularea candidaţilor se face pe specializări sau programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fără taxă la o singură specializare sau program de studii. În cazul notelor egale, criteriul de departajare, pentru alocarea unui loc la buget, va fi media generală a examenului de bacalaureat”, conform aceleiaşi surse.

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se va face în perioada 19 – 21 iulie.