Security&Defense

Adoptarea Deciziei Consiliului UE privind aplicarea acquis-ului Schengen în România și Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe salută adoptarea la 30 decembrie 2023 a Deciziei privind aplicarea acquis-ului Schengen în România și Bulgaria, un obiectiv pe care MAE l-a susținut și promovat activ prin demersuri politico-diplomatice constante derulate pe tot parcursul procesului de aderare a României la Schengen și intensificate în ultima perioadă.

Această evoluție pozitivă consolidează parcursul de integrare al României în cadrul Uniunii Europene și al spațiului de liberă circulație, generând avantaje directe pentru cetățenii români atât din țară, cât și din străinătate. Astfel, începând cu 31 martie 2024, cetățenii români vor putea călători liber pe cale aeriană în interiorul Uniunii Europene și în statele asociate Schengen (Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană), dată fiind eliminarea controalelor la frontierele interne aeriene dintre România și aceste state. De asemenea, sunt eliminate si controalele la frontierele maritime.

Totodată, din perspectiva aspectelor de interes direct pentru activitatea MAE, salutăm prevederile din Decizie care permit uniformizarea politicii naționale privind vizele de scurtă ședere în scop turistic sau de afaceri cu prevederile UE, o altă componentă importantă a acquis-ului Schengen care facilitează libera circulație în interiorul UE.

MAE va continua să sprijine activ Ministerul Afacerilor Interne și alte instituții naționale în demersurile pentru finalizarea procesului de aplicare integrală a acquis-ului Schengen prin eliminarea controalelor la frontierele terestre.

Prin declarațiile anexate la decizia Consiliului UE, România contribuie activ la asigurarea unui spațiu Schengen funcțional și integrat, prin măsuri consolidate de protecție a frontierelor externe.

MAE mulțumește Președinției spaniole a Consiliului UE, Statelor Membre, Comisiei Europene, Parlamentului European și altor parteneri externi pentru sprijinul constant acordat României.