Economie

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente CUPON 13 pentru obligaţiunile emise de UniCredit Bank

Depozitarul Central va distribui, începând de luni, sumele de bani aferente CUPON 13 pentru obligaţiunile emise de UniCredit Bank SA (simbol UCB24).

Potrivit unui comunicat, emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani aferente CUPON 13, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni este de 384,05 lei.

Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 19 decembrie 2023.

Obligatarii care sunt clienţi ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central îşi pot încasa sumele de bani prin intermediul acestuia.

Pentru obligatarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de aceştia.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi registru.