Diplomacy 61Interviurile AY

INTERVIU CU E. S. LAZĂR COMĂNESCU, SECRETAR GENERAL AL ORGANIZAȚIEI DE COOPERARE ECONOMICĂ LA MAREA NEAGRĂ (BSEC)

E. S. Lazăr Comănescu, Secretar General al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră a acordat un interviu pentru AY MEDIA în marja participării la Antalya Diplomacy Forum 2024. 

Aylin Asan: Anul acesta se împlinesc 3 ani de când vă aflați la conducerea Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră. Care au fost principalele provocări ale activităţii dumneavoastră de când aţi preluat funcţia de secretar general al acestei organizaţiişi până în prezent?

E. S. Lazăr Comănescu: Ați evidențiat foarte bine faptul că în luna martie a fost finalizat procesul de selecție dar concret mi-am început activitatea în iulie 2021.  Revenind la întrebarea dumneavoastră, aș menționa mai întâi că obiectivele pe care le-am enunțat în fața reprezentanților statelor membre atunci cand am fost ales/ intervievat, în martie 2021,  nu au putut fi realizate în integralitate, întrucât, este bine cunoscut faptul că au intervenit evenimente în arealul Mării Negre, care au afectat serios si in sens negativ atmosfera. Este vorba mai ales de războiul din Ucraina.  În plus, această dezvoltare nefericită în spațiul Mării Negre a urmat după perioada Pandemiei .

Deosebit de pozitiv este însă faptul că tocmai în asemenea circumstanțe ,  în astfel de împrejurari dificile, această  organizație a continuat să funcționeze. Cele treisprezece țări membre continuă să participe la reuniuni, în jurul aceleiași mese. Mai mult decât atât, grație în  bună măsură președențiilor în exercițiu, care s-au succedat în 2022-2023, adică Moldova, Serbia, respectiv Turcia, am putut să reluăm cvasi integral activităţile organizației   și să adoptăm decizii de reală substanța. Foarte importantă, de exemplu, este aprobarea de către Consiliul miniștrilor  de externe ai “celor 13” din  decembrie 2023, a Agendei  economice revizuite a BSEC pentru următorul deceniu. Este vorba despre un document care stabilește cadrul  de acțiune pentru respectiva perioadă, sectoarele prioritare de acțiune și liniile directoare.

Există desigur, în continuare puncte de vedere divergente în mod deosebit între cele două țări  aflate în conflictul la care m-am referit anterior, dar sperăm că acestui  conflict să-i fie găsită o soluție cât mai curând posibil. Cred că veți fi de acord cu mine că acest război generează mari pierderi de vieți nevinovate, afectează puternic economia și distruge țesuturile societale. Toate acestea reclamă încheierea urgentă a conflictului, respectiv asigurarea premiselor favorabile reluării cooperarii economice, scopul fundamental al acestei organizații.

Aylin Asan: Aș vrea să aflăm de la dumneavoastra care sunt domeniile în care țările membre cooperează cel mai des?

E. S. Lazăr Comănescu: Este o organizație de cooperare economică, însăși denumirea este sugestivă, clară în această privință, de asemenea, potrivit statului, Cartei organizației aceasta acoperă o plajă largă de domenii: aspecte economice propriu-zise, precum agricultura, comerț, transport, infrastrucutura ș.a.m.d. , dar şi domenii a căror evoluție impactează asupra dezvoltării economice. Spre exemplu, există în organizaţie nouăsprezece grupe de lucru sectoriale,cum ar fi un grup de lucru în dezvoltare economică,tehnologie şi dezvoltare științifică. Cred că veți fi de acord cu mine că dezvoltarea economică depinde, decisiv de nivelul de educație și cultură al membrilor societății, după cum şi avansul economic depinde de avansul tehnologic. Suntem în plin proces, la nivel global de digitalizare, astfel nu putem rămâne indiferenți și de aceea, revenind la cele spuse anterior cu privire la adoptarea Agendei Economice a Organizației Mării Negre, care definește prioritare domenii precum digitalizarea, cultura,dezvoltarea economică, adaptarea la schimbările climatice și, bineînțeles, protecția mediului înconjurator.

Aylin Asan: România, Bulgaria și Grecia sunt singurele state membre ale organizației care sunt atât state membre NATO, cât si ale Uniunii Europene. În ce măsura aceste aspecte reprezintă un avantaj când discutam despre cooperare internațională?

E. S. Lazăr Comănescu: Cu certiudine, statutul României, Bulgariei și Greciei de state membre ale Uniunii Europene și evident de state membre NATO oferă celor trei țări un dublu beneficiu: pe de o parte a valoriza oportunitățiile derivate din cooperarea BSEC-UE, pe de altă parte de a acționa pentru întărirea acestei cooperări.

De altfel, unul dintre obiectivele mele prioritare ca secretar general este de a consolida și mai puternic relația cu Uniunea Europeana. Cât privește apartenența la NATO, aceasta este cu singuranță deosebit de importantă în plan securitar, al hard security.

Vorbind despre securitate, se cuvine însă subliniat faptul că există o altă deosebit de importantă dimensiune a aceasteia respectiv dimensiunea economică. Ori intărirea cooperarii economice-rațiunea de a fi a BSEC/OCEMN – înseamnă consolidarea securitații în ansamblul ei.

Aylin Asan: Cum apreciați cooperarea la Marea Neagră dintre România și Turcia?

E. S. Lazăr Comănescu: Colaborarea dintre cele două țări este foarte bună, nu doar în plan bilateral ci și multilateral inclusiv în cadrul OCEMN. , Colaborarea în procesul de revizuire/ actualizare a Agendei Economice a BSEC este doar unul dintre multiplele exemple în acest sens. Adaug că, la încheierea cu succes a acestui exercițiu de revizuire, un rol esențial l-a avut Turcia care a exercitat președinția BSEC  în semestrul doi al anului trecut.

Aylin Asan: Care sunt obiectivele Organizației de Cooperare Economică la Marea Nagră pentru anul 2024?

E. S. Lazăr Comănescu: Primul obiectiv îl reprezintă concretizarea în acțiuni a prevederilor Agendei Economice, de aceea, chiar acum ne aflăm în plin proces de adaptare a programelor de acţiune a fiecărui sector la ceea ce se prevede în Agenda revizuită. A doua chestiune o reprezintă , o altă decizie semnificativă adoptată în timpul președinției Turciei, reactivarea Project Developement Fund, ceea ce înseamnă fonduri financiare care să permita relizarea de proiecte concrete. Dincolo de reuniuni şi documente adoptate, foarte importante de altfel, ne dorim să consolidam realizarea de proiecte concrete. Experiența acumulata în această privință este bogată și benefică așa cum o dovedesc proiecte precum colectarea si reciclarea deșeurilor marine (plase de pescuit) în litoralul din proximitatea zonei de nord a İstanbului); Sistemul de permise BSEC (BSEC Permit System) pentru facilitarea transportului transfrontalier de mărfuri; Programul  de formare destinat tinerilor diplomați din statele membre (aflat anul acesta la a opta ediție) .

Aylin Asan: Am ajuns la finalul acestui interviu.Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru amabilitatea de a oferi acest interviu.

E. S. Lazăr Comănescu: Si eu țin să vă mulțumesc pentru interesul manifestat fața de Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagră, organizație care acționează şi face tot posibilul pentru a contribui la dezvoltarea economică şi prosperitatea statelor membrelor şi a cetățenilor acestora.