TÜRKÇE HABERLER

Ocak 2024’te 9,251 şirket kaydı silindi

Ocak 2024’te ülke çapında toplamda 9.251 şirket kaydı silindi. Bu, 2023 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %67,86’lık bir artışı temsil etmektedir ve bu istatistikler Ulusal Ticaret Sicili Ofisi (ONRC) tarafından sağlanmıştır.

En fazla kayıt silme, özellikle Bükreş Belediyesi’nde – özellikle 1.376 (Ocak 2023’e kıyasla %60,75 artış) ve Dâmboviţa (590, +%301,36), Cluj (469, +%84,65), Constanţa (370, +%43,97), Ilfov (318, +%85,96), Iaşi (314, +%46,05) ve Timiş (314, +%20,77) illerinde kaydedilmiştir.

Diğer yandan, en az kayıt silme, Ialomiţa (%116,67 artış), Călăraşi (%15,25 artış), Mehedinţi (%74,42 artış), Caraş-Severin (%65,22 artış) ve Giurgiu (%105,41 artış) illerinde kaydedilmiştir.

En büyük artışlar, Dâmboviţa (%301,36 artış), Harghita (%168,97 artış) ve Dolj (%141,75 artış) illerinde kaydedilmiştir. Ocak 2023 ile karşılaştırıldığında herhangi bir ilde kayıt silme sayısında azalma olmamıştır.

Ekonomik sektörler açısından, en yüksek kayıt silme sayısı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, özellikle Ocak 2023’e göre %41,32 artışla 2.035, tarım, ormancılık ve balıkçılık (%226,32 artışla 1.178) ve bilgi ve iletişim sektörlerinde (%148,68 artışla 1.037) kaydedilmiştir.