Politic

Participarea Ministrului Afacerilor Externe al României la cea de-a 8-a ediție a Bucharest Forum

Ministrul afacerilor externe, Ramona-Nicole Mănescu, a deschis astăzi, 17 octombrie 2019, a doua zi a reuniunii Bucharest Forum care a avut loc la Bucureşti. Tema principală a dezbaterilor din acest an, reunite sub titlul West Meets East: Furthering in Times of Volatility and Disruption, a vizat dinamica relaţiilor dintre Est şi Vest, de la continentul european la scena globală.

Ediţia din acest an şi-a propus o reflecţie de înalt nivel asupra provocărilor din prezent şi cele care se conturează deja pentru viitor, alături de identificarea posibilelor căi de urmat, fundamentate pe poziţia geostrategică a României de ţară la frontiera estică a Vestului.

Ministrul Ramona-Nicole Mănescu a prezentat abordările României pe temele principale ale evenimentului, cu accent pe importanţa relaţiei transatlantice. În contextul global în continuă transformare, şeful diplomaţiei române a făcut referire la energie, tehnologie, demografie şi evoluţia valorilor ancorate cultural, ca factori importanţi care trebuie avuţi în vedere de ministerele de externe în analiza şi acţiunea lor viitoare.

Ministrul Mănescu a evidenţiat profilul României în UE, în special după exercitarea cu succes a Preşedinţiei Consiliului UE, precum şi în cadrul NATO şi ca partener strategic al SUA, caracteristici care conferă ţării noastre un rol special, constructiv, în cadrul dialogului Est-Vest, plecând şi de la experienţele istoriei post-decembriste.

Ministrul afacerilor externe a enumerat câteva din realizările României în materie de politică externă, relevante pentru tendinţele globale evidenţiate şi a arătat că, din punctul de vedere al potenţialului energetic şi al poziţiei geostrategice, România acţionează pentru a fi cel mai important partener al statelor din regiune şi din Uniunea Europeană. Oficialul român a subliniat eforturile ţării noastre pentru crearea unei Uniuni a Energiei, dar şi pentru conectarea vecinătăţii la Uniunea Europeană, în primul rând a Republicii Moldova.

Demnitarul român a făcut referire şi la situaţia din Orientul Mijlociu, faţă de care România este gata să acţioneze, alături de partenerii regionali şi internaţionali, pentru facilitarea securităţii, stabilităţii şi dezvoltării sustenabile, condiţii esenţiale pentru realizarea păcii durabile în zonă. A punctat importanţa accentului plasat asupra tinerei generaţii din regiune şi asupra generării de proiecte care să combată cauzele profunde ale unor ameninţări neconvenţionale precum radicalizarea şi terorismul.

Ramona-Nicole Mănescu a pledat pentru exercitarea unui leadership politic cu viziune globală şi pentru folosirea eforturilor politice în favoarea rezolvării diferitelor probleme globale în primul rând prin colaborarea cât mai strânsă între aliaţi şi parteneri cu abordări comune. Totodată, demnitarul român a subliniat că este nevoie de o muncă mai intensă pentru gestionarea presiunilor şi iniţiativelor în sensul unei noi ordini mondiale, care să aibă în vedere păstrarea valorilor şi intereselor fundamentale ale comunităţii transatlantice.

Printre invitații la ediția din acest an s-a numărat și E.S. Dl Ömer Önhon, Director General pentru Politici de Securitate Internațională în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Turciei. În cadrul discuției despre viitorul Orientului Mijlociu, dl. Önhon a vorbit despre viziunea de politică externă a țării noastre și a oferit detalii despre Operațiunea Izvorul Păcii din Siria.

Bucharest Forum este o iniţiativă a Institutului Aspen România, susţinută de German Marshall Fund of the USA- Biroul din Bucureşti şi de Ministerul Afacerilor Externe, alături de alte instituţii guvernamentale din România. Evenimentul, ajuns în acest an la cea de-a opta ediţie, s-a impus progresiv ca o reuniune anuală destinată schimbului de evaluări strategice pe teme de actualitate, între reprezentanţi de marcă ai mediilor transatlantice (oficiali guvernamentali, analişti, jurnalişti, cercetători şi membri ai unor organizaţii non-guvernamentale). La Bucharest Forum din acest an participă peste 350 de oficiali şi experţi din Europa, SUA, Orientul Mijlociu şi Asia.