Politic

”2020 yılı içerisinde de Romanya ile ikili ve çok taraflı ilişkilerimizin daha da güçlenmesi, her iki ülke arasında insani, kültürel, ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerin artarak sürdürülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosluğu olarak bizler de Bükreş Büyükelçiliğimiz öncülüğünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

T.C. Köstence Başkonsolos Yardımcısı Sayın Hasan Akdoğan’ın yeni yıl mesajı:
Sevgili Vatandaş ve Soydaşlarımız, Değerli Romen Dostlarımız,

Dost ve müttefikimiz Romanya ile ilişkilerimizin bir kat daha güçlendiği yoğun çalışma ve etkinliklerle geçen bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Bükreş Büyükelçiliğimiz öncülüğünde gerçekleşen bu çalışmaların bir sonucu olarak, Romanya ile ilişkilerimiz dış politikadan ekonomiye, kültürden, toplumsal ve insanlar arası ilişkilere, eğitim ve turizme kadar birçok alanda gelişmeye, derinleşmeye devam ediyor. Belediyelerle kurulan kardeş şehir ve eğitim kurumları arasındaki kardeş okul ilişkileri Romanya ile mevcut dostluk ilişkilerimize yeni boyutlar katmakta. Bu ilişkiler sayesinde her iki ülke insanları birbirlerini çok daha yakından tanımakta, Türkiye ile Romanya arasında yeni dostluk köprüleri kurulmaktadır.

Köklü tarihi bağlara sahip olduğumuz, NATO’da müttefikimiz ve Karadeniz’den komşumuz olan Romanya ile ilişkilerimizin hiç şüphesiz temel unsurlarının başında Romanya’nın sadık birer vatandaşı olarak bu ülkede barış, huzur ve Romen toplumu ve diğer azınlık topluluklarıyla mükemmel bir uyum içerisinde yaşayan siz değerli Türk ve Tatar soydaşlarımız gelmektedir. 1990’lı yılların başından itibaren Romanya’ya gelerek yerleşen, bugün artık sayıları 15 bini bulan vatandaşlarımız da artık bu ilişkilerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

2020 yılı içerisinde de Romanya ile ikili ve çok taraflı ilişkilerimizin daha da güçlenmesi, her iki ülke arasında insani, kültürel, ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerin artarak sürdürülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosluğu olarak bizler de Bükreş Büyükelçiliğimiz öncülüğünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Romanya ile aramızda her zaman bir dostluk köprüsü olan siz Türk ve Tatar soydaşlarımız ve sevgili vatandaşlarımızla her vesileyle bir arada olmaya devam edeceğiz.

Dost ve müttefikimiz, stratejik ortağımız Romanya tarafından sizlere sağlanmakta olan hak ve özgürlükleri takdirle karşılıyor ve bunu her vesileyle dile getirerek vurguluyoruz. Sizlerin milli kimliklerinizi korumanızı sağlayan bu hak ve özgürlüklerden en geniş biçimde yararlanmanıza, kısır çekişmeleri bir yana bırakarak aranızda birlik ve beraberliği muhafaza ederek güçlendirmenize büyük önem veriyoruz. Kimliğinizi ve kültürünüzü koruyarak gelecek kuşaklara aktarabilmeniz ise ancak ortak çıkarlar doğrultusunda bir araya gelerek birlik ve beraberliğinizi korumakla mümkün olabilecektir. Unutulmamalıdır ki birlikten kuvvet doğar.

Bu duygu ve düşüncelerle Romanya’da yaşayan Türk ve Tatar soydaşlarımızın ve Romen dostlarımızın yeni yıllarını en içten dileklerle kutluyor, hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir yıl diliyoruz.