Economie

Reuniunea Grupului de lucru la Nivel Înalt al UE pentru Competitivitate și Creștere

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Dan Dragoș Drăgan, a participat la reuniunea Grupului de lucru la Nivel Înalt al UE pentru Competitivitate și Creștere, în format videoconferință, în 10 septembrie 2020. Aceasta a fost prima reuniune organizată de actualul trio al președinției Consiliului Uniunii Europene, format din Germania, Portugalia și Slovenia. Dezbaterile s-au axat pe o temă de actualitate pe agenda europeană, Planul de redresare economică a UE. Totodată, a fost prezentat programul de lucru al actualului trio de președinții pentru intervalul septembrie 2020 – decembrie 2021.
Reprezentanții statelor membre au discutat modul în care anumite aspecte și mecanisme sunt relevante pentru redresare și au analizat modalitățile de consolidare a economiei europene, în special a IMM-urilor, din perspectiva dublei tranziții (ecologice și digitale). Aceștia au subliniat rolul Consiliului UE Competitivitate în identificarea și sprijinirea inițiativelor care urmăresc îmbunătățirea competitivității globale și industriale în Europa, precum și a funcționării Pieței Unice. Totodată, au discutat despre importanța activității IMM-urilor care reprezintă coloana vertebrală a economiei UE, iar asigurarea rezilienței acestora, ca urmare a crizei COVID-19, este crucială pentru atingerea obiectivelor europene în domeniul digitalizării și inovării, inclusiv asigurarea unei finanțări adecvate.

Secretarul de stat Dan Dragoș Drăgan, a menționat că România elaborează planul național de redresare care include măsuri orientate spre sectoare diverse precum infrastructură, rețele de utilități, ecologizarea și digitalizarea sectoarelor industriale, eficiență energetică, renovare. Acesta a subliniat importanța rolului Grupului operativ pentru punerea în aplicare a reglementărilor Pieței Unice (SMET – Single Market Enforcement Task force) în coordonarea și adoptarea unor acțiuni concrete care să vizeze eliminarea barierelor din cadrul Pieței Unice și aplicarea corectă a legislației aferente Pieței Unice. De asemenea, secretarul de stat a menționat importanța finalizării negocierilor și adoptarea Regulamentului privind Programul Pieței Unice, parte a Cadrului Financiar Multianual. Demnitarul român a salutat noua abordare a Comisiei Europene privind ecosistemele industriale, ca parte a politicii economice europene și susținut implicarea mai puternică a IMM-urilor în lanțurile valorice industriale, pentru a contribui la redresarea economică și atingerea obiectivelor strategice ale UE. Dan Dragoș Drăgan declarat că România consideră crucială sprijinirea IMM-urilor în procesul de tranziție digitală și ecologică prin creșterea gradului de calificare și recalifiare a forței de muncă, adaptarea modelelor de afaceri în vederea asigurării accesului la piețele digitale, creșterea gradului de participare în cadrul procedurilor de achiziție publică, facilitarea accesului pe lanțurile valorice la nivel transfrontalier și global. Oficialul a subliniat rolul hub-urilor de inovare digitală în dezvoltarea și adoptarea inteligenței artificiale, securității cibernetice și a IoT (internetul obiectelor). Demnitarul român a arătat interesul României pentru participarea în Proiectul Important de Interes Comun European (IPCEI) pentru hidrogen, acest tip de proiecte fiind de o importanță majoră pentru dubla tranziție, ecologică și digitală. La finalul intervenției, secretarul de stat Drăgan a exprimat aprecieri pentru sprijinul Comisiei Europene în aprobarea schemelor naționale de ajutor de stat, inclusiv a celei destinată susținerii IMM-urilor în contextul pandemiei COVID-19.

Statele membre au salutat programul de lucru al trio-ului de Președinție și prioritățile structurate pe trei piloni tematici: Piața Unică, industrie și IMM-uri. România a considerat că programul este adaptat contextului actual și a exprimat susținerea pentru obiectivul trio-ului privind consolidarea rolului Grupului de lucru la nivel înalt al UE pentru competitivitate și creștere în monitorizarea competitivității și contribuția acestuia la integrarea și orientarea strategică a politicii economice, oferind o contribuție valoroasă atât Consiliului UE Competitivitate, cât și Comisiei Europene.

Reuniunea Grupului de lucru la Nivel Înalt al UE pentru Competitivitate și Creștere a fost prezidată de Kirsten Scholl, Director General pentru afaceri europene, în cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Economice și Energiei.