Economie

Participarea secretarului de stat Dan Dragoș DRĂGAN la reuniunea Grupului de lucru la Nivel Înalt pentru Competitivitate și Creștere

Președinția germană a Consiliului UE a organizat în data de 5 noiembrie 2020, în sistem de videoconferință, reuniunea Grupului de lucru la Nivel Înalt pentru Competitivitate și Creștere (HLG COMPET), propunând spre dezbatere două subiecte: Industria europeană și progresele în tehnologia digitală: de la inovare prin proiecte strategice la competitivitate și Mai bună reglementare – aplicarea testului IMM, pentru susținerea redresării și pentru reducerea sarcinilor administrative. La videoconferință au participat directorul DG Grow, Kerstin Jorna și directorul DG Connect, Khalil Rouhana care au evidențiat că această transformare digitală la nivelul industriei și a companiilor este modelată în interesul cetățenilor și pentru sustinerea mediului de afaceri, respectând valorile UE, astfel digitalizarea fiind o necesitate, nu o alegere.

În cadrul întâlnirii, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a fost reprezentat de către domnul Dan Dragoș DRĂGAN, secretar de stat și doamna Adriana SÎRZEA, director, Direcția Piața Internă.

În contextul pandemiei COVID-19, industria europeană a trebuit să se adapteze, iar relevanța digitalului în dezvoltare și producție, precum și necesitatea de a coopera au devenit din ce în ce mai mai clare. Leadershipul digital și strategia au devenit astfel un obiectiv cheie al UE, iar strategia digitală și Acordul Verde prevăd inițiative specifice în acest sens. Secretarul de stat Dan Dragoș Drăgan a afirmat că România este interesată să ia parte la proiectele importante de interes comun european (IPCEI), cum este cazul IPCEI privind tehnologiile și sistemele bazate pe hidrogen și IPCEI în domeniul microelectronică, ele fiind de o importanță critică pentru dubla tranziție, ecologică și digitală.

”Fără îndoială, criza COVID-19 a forțat economia globală să regândească strategiile organizației pentru a se adapta la noul context. În toate aceste luni, elementul cheie al afacerilor a fost cu siguranță cel digital, care putem spune că a salvat ziua!” a declarat oficialul român în cadrul dezbaterii. Acesta a precizat că e nevoie de o colaborare mai profundă la nivelul companiilor pe întreg teritoriul UE, dialogul strâns și coordonarea procesului de lansare și derulare a IPCEI fiind deosebit de importante.

La nivel european, Testul IMM analizează posibilele efecte ale propunerilor legislative ale UE asupra întreprinderilor, în special a IMM-urilor. Prin evaluarea costurilor și a beneficiilor opțiunilor de politică, aceasta ajută la implementarea principiului Think Small First și îmbunătățirea mediului de afaceri.

”Una dintre principalele provocări este de a ajunge la cât mai multe IMM-uri în timpul procesului de consultare. Deși s-au făcut multe progrese în consultare, există încă spațiu de îmbunătățit și, având în vedere specificul grupului țintă, consultarea offline ar trebui de asemenea extinsă. În plus, cuantificarea costurilor de conformitate pentru diferite tipuri de IMM-uri este încă slabă sau incompletă, chiar și în cazul costurilor administrative în care metodologia este destul de simplă, în timp ce testul IMM-urilor nu este încă aplicat sistematic”, a subliniat Dan Dragoș DRĂGAN, secretar de stat în cadrul MEEMA.

Un control adecvat al testelor IMM-urilor efectuate încă lipsește și acest lucru este foarte important pentru îmbunătățirea eficienței aplicării sale.

Secretarul de stat român a declarat că ambele mijloace de consultare, atât online, cât și offline, ar trebui îmbunătățite pentru a ajunge la cât mai multe părți interesate și pentru a purta conversații semnificative cu privire la noile inițiative ale UE cu impact asupra afacerilor. Astfel, trebuie identificat cu precizie grupul de IMM-uri afectate de o anumită reglementare, pentru a estima în mod corespunzător costurile, deoarece în multe cazuri, impactul ar putea varia în funcție de mărimea IMM-urilor din sector (mijlocii, mici, micro). De asemenea, secretarul de stat Dan Dragoș Drăgan a subliniat că, acolo unde este posibil, impactul indirect asupra clienților și furnizorilor IMM-urilor ar trebui să fie luat în considerare. Mai mult, Comitetul de control al reglementării ar trebui să acorde o atenție sporită nu numai calității testelor efectuate asupra IMM-urilor, ci și cazurilor în care lipsește în întregime din evaluarea impactului reglementării pentru inițiativele care au impact semnificativ asupra IMM-urilor.