Economie

A fost lansată o nouă funcţionalitate a SEAP – Sistemul Dinamic de Achiziţii Publice

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea unei noi funcţionalităţi a platformei SEAP – Sistemul Dinamic de Achiziţii Publice, gratuită pentru toţi utilizatorii.

Conform unui comunicat, Sistemul Dinamic de Achiziţii (SAD) este un proces complet electronic, o „piaţă deschisă” concepută pentru a oferi instituţiilor publice acces la un grup de operatori economici capabili să execute activităţile de care acestea au nevoie. Noua funcţionalitate este deja disponibilă în platforma SEAP, administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

„Sistemul dinamic de achiziţii publice este o nouă funcţionalitate, 100% electronică şi gratuită pentru toţi utilizatorii platformei SEAP. Folosind sistemul dinamic de achiziţii, instituţiile pot găsi mai uşor soluţii, pot eficientiza contractarea serviciilor care le sunt necesare şi se pot adapta nevoilor tot mai complexe ale cetăţenilor pe care îi deservesc. Sistemul dinamic conferă flexibilitatea necesară instituţiilor care vor să răspundă nevoilor unei societăţi aflate în continuă schimbare”, a declarat Octavian Oprea, preşedintele interimar al ADR.

SAD este similar cu acordul-cadru, cu deosebirea că noii furnizori, prestatori sau executanţi se pot alătura oricând pe durata de implementare a sistemului dinamic.

Astfel, în loc să se angajeze timp de patru ani într-un acord-cadru, o instituţie care utilizează sistemul dinamic poate colabora cu noi operatori economici din piaţă în orice moment, fără să fie nevoie să aştepte până când acordul-cadru îşi va încheia perioada de valabilitate. Această nouă funcţionalitate flexibilizează procedurile de achiziţie publică desfăşurate pentru servicii care necesită perioade mai îndelungate, în contextul în care acordul-cadru poate fi derulat doar cu semnatarii iniţiali ai acestuia.

Odată iniţiat, sistemul dinamic rămâne deschis noilor furnizori /prestatori /executanţi pe toată durata sa. Dacă un operator economic nu poate îndeplini cerinţele de calificare în momentul în care este stabilită data limită de depunere a candidaturilor (la iniţierea SAD), acesta îşi poate revizui documentele şi poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricând pe durata lui. Mai mult, nu există o limitare a numărului de operatori economici care vor fi parte a sistemului dinamic.

Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percep taxe/tarife de înscriere, de participare sau pentru depunerea de oferte. Mai mult, acţionând ca o piaţă deschisă, acesta sprijină participarea IMM-urilor şi a întreprinderilor mai noi la procedurile de achiziţii din sectorul public prin adaptabilitatea procesului, care permite cumpărătorilor să îşi structureze concurenţa în aşa fel încât să o facă atractivă pentru IMM-uri.

„Beneficiul social generat de sistemul dinamic de achiziţii publice este încurajarea concurenţei”, precizează ADR.

În plus, pentru autoritatea/entitatea contractantă (cumpărător), beneficiile concrete ale SAD sunt: este un sistem deschis pe toată durata sa, operatorii economici pot intra/aplica oricând pe durata sistemului dinamic (chiar dacă nu reuşesc să fie selectaţi, respectiv să îndeplinească cerinţele din primul moment al licitaţiei, îşi pot revizui solicitările de participare şi vor putea aplica, putând fi selectaţi ulterior); este un sistem care duce la atribuirea contractelor individuale/comenzilor mult mai rapid (odată instituit sistemul dinamic, autoritatea/entitatea contractantă nu va mai face altă publicitate contractului care urmează să fie atribuit, ci va apela direct la vânzătorii din cadrul sistemului dinamic, selectaţi la acel moment).

Pe de altă parte, printre beneficiile pentru operatorii economici (vânzători) se numără faptul că sistemul dinamic rămâne deschis noilor vânzători pe toată durata lui, operatorii nu trebuie să-şi demonstreze capacitatea de fiecare dată când doresc să concureze pentru un contract şi vânzătorii depun oferta pentru contractele care sunt atractive pentru ei.

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) înregistrează peste 192.000 de entităţi, dintre care peste 21.000 sunt autorităţi contractante şi peste 170.000 sunt ofertanţi. SEAP este una dintre cele mai utilizate platforme online din România, prin intermediul căreia autorităţile publice îşi achiziţionează – utilizând mijloace electronice – bunuri, lucrări şi servicii necesare. În 2020, peste 14.000 de proceduri au fost atribuite în platforma SEAP, totalizând o valoare de peste 33 de miliarde de lei. Totodată, platforma SEAP a intermediat 2 milioane de cumpărături directe atribuite, în valoare de peste 14 miliarde de lei.