Economie

Valoarea totală tranzacţionată pe BVB şi SMT a urcat cu 54%, la 18,73 miliarde de lei, în 2020 (raport)

Valoarea totală tranzacţionată pe piaţa BVB şi SMT (segmentul de piaţă dedicat listării companiilor la început de drum, start-up-urilor şi IMM-urilor, n.r.) a atins nivelul de 18,73 miliarde de lei în anul 2020, în creştere cu 54,05% comparativ cu anul 2019, potrivit raportului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) privind evoluţia pieţei de capital în anul 2020.

Numărul de tranzacţii derulate la Bursa de Valori Bucureşti a crescut cu 70,99% în anul 2020, comparativ cu anul anterior.

Conform documentului, aproape toţi indicii bursei româneşti au înregistrat evoluţii negative, scăderile fiind de peste 1%, în trimestrul IV al anului 2020 comparativ cu 31 decembrie 2019, cu excepţia indicilor BET-XT-TR (+0,02%) şi BET-TR (+3,39%). Indicele de referinţă BET, care surprinde evoluţiile celor mai tranzacţionate companii de pe piaţa reglementată a BVB, a avut o scădere de 1,72% la 31 decembrie 2020 comparativ cu finalul anului 2019.

Indicele BET-NG, care reflectă evoluţia companiilor listate pe piaţa reglementată a BVB ce au domeniul principal de activitate energia şi utilităţile aferente, a înregistrat la 31 decembrie 2020 cea mai semnificativă scădere, de aproximativ 12%. Cea mai diminuată rată de scădere a fost de 1,34% aferentă indicelui BET-BK, care a fost construit pentru a putea fi folosit ca benchmark de către administratorii de fonduri, dar şi de alţi investitori instituţionali.

De asemenea, indicele sectorial BET-FI, lansat de BVB şi care reflectă evoluţia societăţilor de investiţii financiare şi a altor entităţi asimilabile acestora, a scăzut cu 9,40% la 31 decembrie 2020 faţă de finalul anului 2019.

În raport se precizează că anul 2020 a fost marcat de valori ridicate ale indicilor, însă, ca urmare a răspândirii coronavirusului şi decretării stării de urgenţă şi, apoi, a celei de alertă, indicele BET a încheiat luna decembrie 2020 la 9.806 puncte, echivalentul unei scăderi de 1,72% faţă de închiderea din decembrie 2019. Perioada în care s-au înregistrat cele mai drastice scăderi a fost în luna martie, după care indicii bursei româneşti au început să evolueze pe un trend crescător, înregistrând totuşi valori inferioare celor anterioare debutului pandemiei.

Valoarea tranzacţiilor cu titluri de stat la 31 decembrie 2020 a crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, înregistrând un nivel de aproximativ 2,68 miliarde de lei. Acţiunile rămân clasa dominantă de active financiare, cu o pondere de 67,14% din totalul valorii tranzacţionate la BVB în anul 2020.

Valoarea totală tranzacţionată pe piaţa BVB în trimestrul IV al anului 2020 a crescut comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2019 şi a reprezentat 5,85 miliarde de lei. Aproximativ 97% din valoarea totală a tranzacţiilor a avut loc pe BVB, restul fiind derulate pe SMT. Pe lângă acţiuni, tranzacţiile cu titluri de stat şi cu produse structurate au avut ponderi semnificative în valoarea tranzacţionată în anul 2020 pe BVB.

Conform sursei citate, valoarea totală tranzacţionată cu titluri de capital a crescut în anul 2020 comparativ cu anul 2019, cu aproximativ 26%, iar numărul tranzacţiilor a crescut cu circa 59%. Cea mai ridicată valoare tranzacţionată din ultimii doi ani este în luna septembrie 2020, volumul tranzacţionat fiind susţinut de oferta publică de cumpărare a acţiunilor emise de OMV Petrom SA în valoare de aproximativ 561 milioane lei.

La finalul trimestrului IV al anului 2020, capitalizarea bursieră de pe piaţa reglementată a atins nivelul de 154,37 miliarde de lei, în scădere cu aproximativ 15% comparativ cu finalul anului 2019. Potrivit raportului, în luna martie a anului 2020, capitalizarea bursieră BVB (doar acţiuni) a înregistrat o scădere semnificativă, pe fondul temerilor investitorilor referitoare la pandemia COVID-19. Cel mai redus nivel al capitalizării bursiere, 113,85 miliarde lei, a fost înregistrat în data de 18 martie 2020.

În raport se precizează că, la 31 decembrie 2020, pe primul loc în clasamentul celor mai lichide companii ale căror acţiuni au fost tranzacţionate la BVB pe piaţa principală (Regular) se situa Banca Transilvania (TLV), cu o pondere de circa 30% din valoarea totală tranzacţionată. Pe următoarele poziţii din acest top s-au clasat Fondul Proprietatea (FP), BRD – Groupe Societe Generale (BRD), OMV Petrom (SNP) şi Romgaz (SNG). Cele 5 societăţi de investiţii financiare sunt incluse în clasament, în timp ce sectorul bancar şi cel energetic rămân cele mai bine reprezentate în topul lichidităţii bursiere.

Pe parcursul anului 2020, pe piaţa BVB, s-au derulat 27.868 de tranzacţii cu titluri de credit (alte obligaţiuni, EUR-BOND, EUR-TBILLS, EUR-TBONDS şi titluri de stat) în valoare de circa 5,154 miliarde de lei, în creştere faţă de anul 2019. Şi numărul tranzacţiilor cu titluri de credit a fost în creştere în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Valoarea medie tranzacţionată în anul 2020 (185.000 lei) a scăzut faţă de nivelul din aceeaşi perioadă a anului precedent (1,859 milioane de lei).

Cea mai ridicată valoare a tranzacţiilor cu titluri de credit pe piaţa BVB din perioada analizată a fost de 1,406 miliarde de lei, fiind înregistrată pe 2 decembrie (tranzacţie aferentă obligaţiunilor emise de Ministerul Finanţelor Publice – R2512AE). Toate obligaţiunile de tip EUR-BOND tranzacţionate pe BVB în anul 2020 au avut ca emitenţi Impact Developer & Contractor, Patria Bank, Autonom Services, Libra Internet Bank, Agroserv Măriuţa, OMRO IFN, Qualitance QBS şi Vivre.

În anul 2020, valoarea tranzacţiilor cu produse structurate a crescut semnificativ comparativ cu anul anterior. De asemenea, numărul tranzacţiilor cu produse structurate a crescut cu 92%. Valoarea medie tranzacţionată cu astfel de active financiare a înregistrat un nivel de 7.604 lei/tranzacţie în anul 2020, în creştere de la 3.269 lei per tranzacţie în 2019.

Cea mai mare pondere în valoarea totală tranzacţionată cu astfel de produse o deţin produsele structurate având ca activ suport un indice bursier, a căror valoare a fost de circa 609 milioane lei, reprezentând 73% din totalul tranzacţiilor.