Economie

Ministrul Finanţelor anunţă lansarea platformei de management şi monitorizare a ajutoarelor de stat pentru operatorii economici

Ministerul Finanţelor anunţă lansarea platformei on-line de tip „monitoring tool”, prin intermediul căreia operatorii economici pot transmite toate documentele necesare accesării unui ajutor de stat în baza Hotărârii de Guvern pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Potrivit unui comunicat al MF, măsura a fost luată în vederea informatizării şi flexibilizării mecanismelor de implementare a schemelor de ajutor de stat.

„Continuăm procesul de digitalizare la nivelul Ministerului de Finanţe şi punem la dispoziţia operatorilor economici un instrument online de depunere şi analiză a documentaţiei pentru plata ajutorului de stat. Totodată, platforma va permite o monitorizare eficientă, în timp real, a gradului de implementare prin prisma menţinerii locurilor de muncă create şi realizării investiţiilor asumate prin proiectele finanţate”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Platforma asigură: transmiterea online a documentaţiilor aferente cererilor de acord pentru finanţare şi de plată a ajutorului de stat; informatizarea procesului de analiză a documentaţiei transmise; monitorizarea în timp real a gradului de implementare şi de respectare a condiţiilor de menţinere a investiţiilor şi a locurilor de muncă aferente proiectelor aprobate spre finanţare de către Ministerul Finanţelor.

Această platformă este disponibilă începând de astăzi, 14 aprilie 2021, accesând următoarele link-uri: https://mfinante.gov.ro/ro/domenii/ajutorstat sau https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/descarcare_declaratii

De asemenea, accesând platforma, operatorii economici vor putea consulta Ghidul de utilizare depunere ON – LINE a documentelor necesare obţinerii ajutorului de stat acordat în temeiul HG nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Prin colectarea tuturor informaţiilor referitoare la cererile de acord pentru finanţare şi de plată, depuse în baza schemei de ajutor de stat, se creează o bază de date completă a proiectelor în curs de aprobare, implementare şi monitorizare.

Platforma vine în completarea celor două instrumente prin care Ministerul Finanţelor asigură comunicarea permanentă cu mediul de afaceri, respectiv Formular asistenţă ajutor de stat şi Solicitare întâlnire tehnică, prin care operatorii economici pot solicita clarificări cu privire la prevederile legale ale actelor normative de instituire a schemelor de ajutor de stat, la mecanismul de acordare şi de plată a ajutorului de stat sau recomandări cu privire la implementarea corectă a proiectului de investiţii aprobat.