Economie

Numărul maxim de posturi la Ministerul Finanţelor va creşte la 1997; instituţia preia de la ANAF soluţionarea contestaţiilor (proiect)

Numărul maxim de posturi la Ministerul Finanţelor va creşte la 1997, exclusiv demnitarii, în urma preluării de la ANAF a 220 de posturi alocate activităţii de soluţionare contestaţii şi a 62 posturi vacante, potrivit unui proiect de Hotărâre publicat recent.

Suplimentarea personalului este determinată, potrivit proiectului de act normativ, de preluarea, de la ANAF, a activităţii de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă.

Proiectul de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor prevede înfiinţarea unui post de secretar de stat, pe lângă cele 4 existente în prezent, şi a 4 posturi aferente cabinetului demnitarului, şi înfiinţarea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct. Deciziile sunt argumentate de „necesitatea desfăşurării la nivelul ministerului a unor activităţi suplimentare şi creşterea semnificativă a numărului de personal”.

În prezent, Ministerul Finanţelor are aprobat un număr maxim de posturi pentru aparatul propriu de 1715, exclusiv demnitarii. Instituţia are 4 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, iar răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului Finanţelor.

O altă prevedere cuprinsă în noul proiect vizează comasarea prin absorbţie a Unităţii de management a investiţiilor publice la nivel de serviciu în cadrul Direcţiei de Programare a Investiţiilor Publice, care îşi va schimba denumirea în Direcţia de investiţii şi parteneriate strategice. Aceasta va funcţiona în subordinea ministrului Finanţelor.

Noul proiect prevede şi înfiinţarea unei Direcţii de politici publice şi pregătire a şedinţelor de Guvern, organizată prin transformarea Serviciului unitatea de politici publice şi pregătire şedinţe de Guvern.

„Propunerea are la bază o şi mai bună funcţionare a activităţii ministerului în domeniul aprobării şi avizării actelor normative având în vedere rolul important ca minister de sinteză al Ministerului Finanţelor, precum şi necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor măsuri în ceea ce priveşte circuitul electronic şi arhivarea electronică a actelor normative, conform noilor reglementări în acest sens, acte care însumează anual peste 12.000 de proiecte. Prin urmare se impune crearea unei structuri distincte, Direcţia de politici publice şi pregătire şedinţe de Guvern, care pe lângă cele menţionate mai sus, va prelua şi atribuţia de monitorizare a respectării procedurilor stabilite de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum şi analiza modului de atingere a obiectivelor stabilite prin acte normative iniţiate de Ministerul Finanţelor”, se mai arată în nota de fundamentare care însoţeşte documentul.

Prin proiectul de Hotărâre se va înfiinţa Unitatea de operaţionalizare a Centrului CYBER de la Bucureşti, care va funcţiona ca direcţie în cadrul Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare. Unitatea de operaţionalizare va asigura şi rolul de Secretariat tehnic al grupului de lucru interinstituţional. Personalul structurii va fi compus din funcţionari publici şi din personal contractual.

„Unitatea de operaţionalizare a Centrului CYBER va avea ca şi atribuţii principale identificarea setului de măsuri, precum şi elaborarea cadrului legislativ, necesar operaţionalizării la Bucureşti a Centrului de competenţe industriale, tehnologice şi de cercetare în materie de securitate cibernetică – Centrul CYBER. Crearea centrului CYBER şi a reţelei de centre naţionale va conduce la stimularea unui sprijin financiar sporit pentru cercetarea, inovarea, tehnologia şi dezvoltarea industrială în domeniul securităţii cibernetice, în complementaritate cu structurile deja existente (ex. ENISA)”, se mai arată în documentul citat.

Se are în vedere, de asemenea, înfiinţarea unei Direcţii de guvernanţă corporativă care va avea printre atribuţiile specifice şi monitorizarea indicatorilor economico-financiari, respectiv elaborarea, analiza, avizarea bugetelor de venituri şi cheltuieli la întreprinderile publice, verificarea ducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor de către companiile aflate în portofoliul Ministerului Finanţelor şi va fi structurată pe ramuri de activitate/tipologii de societăţi administrate.

În urma adoptării proiectului de Hotărâre, Ministerul Finanţelor Publice va deveni Ministerul Finanţelor.