Cultură

ROMEN MÜZİKAL FOLKLOR. ŞARKILAR VE DANSLAR hepsi MİRAS dijital müzesinde

Şarkılar, Romanya Akademisi’nin bünyesindeki „Constantin Brăiloiu” Etnografya ve Folklor Enstitüsü’nün çoğul ortam folklor arşivinin bir parçasıdır. 1950’lerde, çoğunlukla Romanya’daki Türk ve Tatar topluluklarında folklor ve etnografya üzerine araştırmalar yapan etno-müzikolog Ghizela Sulițeanu (1920-2006) tarafından toplanıldı.

Şarkılar, Ada Kaleh kayıp adasından veya Negru Vodă, Köstence, Năvodari, Medcidiye veya Tătaru gibi belirli bir geleneksel topluluk yaşamı olan yerlerden askeri şarkıları, göç şarkıları, vuslat şarkısı, beşik şarkıları, oyunlar, aşk şarkıları, düğün ritüelleri, sünnet, yas, dualar gibi, geleneksel Türk ve Tatar folklorunun tüm türlerini içerir.

Bu şarkılar hakkında bilgi verenler, Dobruca kasabası ve diğer köylerden gelen genç ve yaşlı Türkler ve Tatarlardır. Bu bilgileri aktaranlardan biri, Ghisela Sulițeanu ile toplanılan halk materyallerinin analizinde işbirliği yaptığı Tatar besteci ve müzikolog Sebat Hüseyin idi.

Şarkılar, toplantılarda, kutlamalarda, sünnet törenlerinde (sünnet toy), düğünlerde (toy), cenaze törenlerinde (cenaze), kendilerini onların aracılığıyla ifade eden sıradan halkın, Türklerin ve Tatarların tüm varlığını kapsıyor.

Şarkıların yanı sıra, 1990’dan sonra Romanya Devlet Televizyonu tarafından etnik azınlıklara adanmış programlardan alıntılar ve her iki topluluk tarafından organize edilen Türk ve Tatar şarkı ve dans performanslarını içeren çeşitli video kayıtları da bunulmaktadır. 1990-2000 yılları arasında folklor, Türkler ve Tatarlar için bir hafıza yerine dönüşüyor.