Cultură

Uniți Contra Urii – campanie a Departamentului pentru Relații Interetnice

Campanie de informare și conștientizare publică privind atitudinile generatoare de discurs incitator la ură sau de infracțiuni motivate de ură etnică și rasială (21 mai – 2 august 2021).

Constituția României, astfel cum este prevăzut la Titlul II, Capitolul I, articolul 16-Egalitatea în drepturi, alin. (1) și (2): „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.(…)”.

Suntem uniți contra urii, #diversitateareuneșteidentități, iar protejarea, respectarea și apărarea drepturilor de care dispunem, în calitatea noastră de cetățeni, este o prerogativă esențială într-o societate democratică.

Prin campania ”Uniți contra urii” Departamentul pentru Relatii Interetnice condamnă cu fermitate orice tip de manifestare de ură, considerăm că mesajele ce conțin narativ antisemit, antirom, atitudini rasiste, incitarea la ură, xenofobia si amenințările trebuie sancționate cu celeritate de către autoritățile cu atribuții în acest domeniu, prin aplicarea legislației în vigoare în acest sens.

În conformitate cu legislația în vigoare, astfel cum este prevăzut la art. 369 din Codul Penal: „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.” Ca urmare a solicitării adresate României de către Comisia Europeană, în octombrie 2020, de a transpune integral legislația UE ce incriminează discursul de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură, regăsim Proiectul de Lege PL-x nr. 134/2021, pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, în formă adoptată de către Senatul României.
Modificarea articolului 369 din Codul Penal, privește sensul extinderii sferei sale de aplicabilitate și adaptarea conținutului acestuia la noile realități sociale.

Nu rămâneți indiferent! Dacă ați fost victimă a unei infracțiuni motivate de ură etnică sau rasială, săvârșită atât în mediul offline cât și în cel online, vă încurajăm să vă exercitați drepturile de care dispuneți, garantate constituțional, adresând plângere organelor competente în acest sens pentru sancționarea celor responsabili, dar și în sensul combaterii și prevenirii unor astfel de comportamente antisociale în viitor.