Educație

Acţiuni de împădurire, popularizare şi educaţie forestieră în Luna Plantării Arborilor

Numeroase acţiuni de împădurire, de popularizare şi de educaţie forestieră sunt programate în cadrul evenimentului Luna Plantării Arborilor, marcată anual între 15 martie şi 15 aprilie, conform Codului Silvic, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

Astfel, la nivelul întregii ţări, în campania de împăduriri de primăvară, ce se suprapune Lunii Plantării Arborilor, Regia Naţională a Pădurilor (RNP) – Romsilva a anunţat că va planta circa 20 de milioane de puieţi forestieri şi va regenera 9.643 hectare fond forestier proprietatea publică a statului.

„Luna Pădurii este un bun prilej să recunoaştem beneficiile pădurii pentru noi şi mediul înconjurător, dar şi un îndemn să acţionăm în spiritul protejării acesteia. Totodată, ritmul în care exploatăm trebuie susţinut de cel în care plantăm, replantăm şi regenerăm pădurea. Alături de campania de împăduriri lansată de ROMSILVA, creşterea suprafeţei împădurite din ţara noastră este susţinută şi de componenta „Păduri şi protecţia biodiversităţii” din PNRR, cu un buget de 1,173 miliarde euro. Investiţiile includ cel mai amplu program de împăduriri, prin care vor fi plantate peste 56.700 de hectare de pădure, cel puţin 90 de pepiniere operaţionale noi şi renovate, precum şi suprafeţe noi de păduri urbane”, a declarat Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Potrivit ministerului de resort, în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), prin Măsura de investiţii din PNRR – Investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane şi reîmpăduriri, există un buget de 730 milioane de euro, ce vizează realizarea a 56.000 de hectare de noi păduri şi suprafeţe cu vegetaţie forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice.

În această perioadă, sunt deschise două apeluri de proiecte pentru acordarea de sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri.

Primul apel este „Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri” şi are o alocare financiară totală de 500 milioane de euro, în timp ce prin cel de-al doilea apel, se acordă finanţare pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale. Alocarea financiară totală acordată prin PNRR pentru refacerea potenţialului forestier este de 100 milioane de euro.

De asemenea, prin PNRR vor fi finanţate lucrări de împădurire şi lucrări de îngrijire a plantaţiilor şi creştere a suprafeţei cu vegetaţie forestieră în lungul căilor de comunicaţie, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităţilor şi între câmpurile cu culturi agricole, precum şi alte categorii de perdele forestiere de protecţie.

În ceea ce priveşte investiţiile în noi suprafeţe ocupate de păduri, inclusiv în păduri urbane şi reîmpăduriri, bugetul de 730 milioane de euro este repartizat după cum urmează: 500 de milioane de euro – „Sprijin pentru Investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri”; 100 de milioane de euro – „Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale”; 5 milioane de euro prin schema de ajutor de minimis – Reîmpăduriri realizate începând cu 1 februarie 2020 şi până la data aprobării schemei de ajutor de stat; 95 de milioane de euro – Înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii conform Legii nr.289/2002 şi pentru împădurirea terenurilor degradate conform Legii nr.100/2010; 30 de milioane de euro – pentru păduri urbane.

Bugetul total alocat Componentei C2 din PNRR – Păduri şi biodiversitate – se ridică la valoarea de 1,173 de miliarde de euro.