Cultură

Çağdaş Romen Edebiyatı ile ‘Randevu’

İstanbul ‘Dimitrie Cantemir’ Romen Kültür Merkezi, Türkçeye çevrilmiş çağdaş Romen edebiyatı ve edebi çeviriler alanında uzmanlaşmış çevirmenleri tanıtmanın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yazarları, şairleri ve edebiyat severleri çağdaş Romen yazarların eserlerinden okumaları için teşvik niteliğinde çevrimiçi bir proje başlatmaktadır.
Etkinlik așağıdaki unsurlardan oluşur:
-İstanbul ‘Dimitrie Cantemir’ Romen Kültür Merkezi’nin her yıl düzenlediği edebi çeviri atölyelerde Türkçeye çevrilmiş kitapların ilk bölümünü yayınlamak;
-İstanbul ‘Dimitrie Cantemir’ Romen Kültür Merkezi’nin atölyelerine katılmış çevirmenlerin görüşlerini paylaşmak;
-Merkezimizin yerel kitap piyasasındaki değerli Türk ortaklarının yapmış olduğu kısa kitap okuma videolarını yayınlamak.