Economie

Dan Armeanu (ASF): Pandemia COVID-19, impact minim asupra fondurilor de pensii private FLUXUL AGERPRES

Fondurile de pensii private au înregistrat rentabilităţi real pozitive pentru participanţi la finalul lunii septembrie, astfel că piaţa pensiilor private a reuşit să facă faţă provocărilor generate de criza COVID-19, informează Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

„Rezilienţa sistemului în perioada de criză este determinată atât de calitatea gestionării fondurilor de pensii, de optimizarea portofoliilor de investiţii, cât şi de activitatea de reglementare şi supraveghere. Pandemia manifestată intens la începutul anului 2020 a determinat închiderea sau reducerea activităţilor economice cu repercusiuni severe asupra pieţelor financiare care au experimentat redirecţionarea fondurilor băneşti către active de calitate înaltă şi volatilitate redusă, sau chiar către numerar. Comparativ cu decembrie 2019, indicii bursieri au cunoscut contracţii semnificative (de exemplu BET a scăzut cu 28,4%, Eurostoxx50 cu 25,65%), iar în cazul României (ţară cu deficite gemene: fiscal şi de cont curent) randamentul titlurilor la 10 ani a crescut cu 50 bps între februarie şi martie”, a declarat vicepreşedintele ASF, Dan Armeanu, coordonatorul Sectorului Pensii Private.

Potrivit sursei citate, în faţa acestor şocuri, atât pe partea de cerere, cât şi de ofertă, guvernele şi băncile centrale au demarat programe masive de relaxare fiscală şi monetară, astfel încât la final de septembrie o mare parte din pierderile aferente trimestrului I au fost recuperate.

Astfel, indicele BET a avut o evoluţie pozitivă de 18,35% în perioada martie-septembrie, indicele Eurostoxx600 a crescut cu 16,83%, iar randamentul titlurilor de stat ale României a coborât de la 4,56% la 3,7% (randament mai mic, preţ mai mare, deci evaluare mai mare).

Fondurile de pensii private din România, cu expunere preponderent locală şi regională, au reuşit să gestioneze eficient criza, astfel încât la finalul trimestrului III 2020 ratele de rentabilitate au fost real pozitive.

În luna martie 2020, pieţele financiare au fost afectate de corecţii masive, ca urmare a pandemiei şi reducerii activităţii economice, astfel încât şi rata medie ponderată de rentabilitate a fondurilor de pensii administrate privat a înregistrat niveluri scăzute.

„Evoluţia ulterioară pozitivă a pieţei financiare (acţiuni, titluri cu venit fix) după anunţarea şi implementarea unor măsuri de sprijinire a economiei a permis recuperarea pierderilor anterioare, astfel încât la finalul lunii septembrie 2020 rata medie ponderată de rentabilitate a depăşit nivelul consemnat la începutul anului, fiind de 4,7503%.”, a precizat Dan Armeanu.

Vicepreşedintele ASF a subliniat că, având în vedere că rata medie a inflaţiei pe ultimii 5 ani a fost de 2,42%, se poate observa că fondurile de pensii Pilon II au înregistrat randamente real pozitive cu mult peste dobânzile aferente depozitelor bancare.

„Fondurile de pensii facultative cu risc mediu au înregistrat o scădere conjuncturală de scurtă durată în martie şi au recuperat integral scăderea, reuşind să genereze la final de septembrie o rată medie ponderată de rentabilitate de 4,1255%, peste rata medie a inflaţiei din ultimii 5 ani, participanţii beneficiind de randamente real pozitive”, a mai spus Dan Armeanu.

Pe de altă parte, rata medie de rentabilitate a fondurilor de pensii facultative cu risc ridicat a consemnat o evoluţie similară de scurtă durată în luna martie, pentru ca ulterior, pe fondul evoluţiei pozitive a pieţelor financiare, să înregistreze o rată medie de rentabilitate situată la un nivel similar cu cel de la începutul anului.

„Se observă că în ciuda volatilităţii ridicate şi a ajustărilor de preţuri ale activelor financiare, la sfârşitul trimestrului I şi la începutul trimestrului II, fondurile de pensii private au reuşit să minimizeze impactul negativ al pandemiei asupra valorii activelor aflate în gestiune şi să înregistreze, la final de septembrie, rentabilităţi real pozitive pentru participanţi”, a precizat vicepreşedintele ASF.

În concluzie, scăderile de rentabilitate înregistrate în perioada de lockdown au fost conjuncturale, bazate pe sentiment şi au fost cu mult mai reduse decât cele înregistrate de pieţele financiare, datorită optimizării structurii portofoliilor. Pe măsură ce pieţele şi-au revenit, fiind influenţate de deciziile guvernelor şi băncilor centrale, fondurile de pensii au recuperat integral scăderile respective şi mai mult, în septembrie, se situează peste valorile înregistrate la începutul anului.

În funcţie de evoluţia crizei sanitare şi a posibilităţii de instituire a unui nou lockdown este posibil ca economia să înregistreze o nouă contracţie cu efecte asupra pieţelor financiare, inclusiv asupra fondurilor de pensii şi de investiţii. Astfel, putem asista în lunile următoare la perioade cu volatilităţi ridicate şi scăderi conjuncturale. Cu toate acestea, efectele asupra fondurilor de pensii vor fi limitate datorită diversificării şi gestionării prudente a portofoliilor.