EconomiePolitic

Boloş: Dialogul permanent cu beneficiarii este o condiţie esenţială a succesului proiectelor finanţate din bani europeni

Dialogul permanent şi consistent cu beneficiarii este o condiţie esenţială a succesului proiectelor finanţate din bani europeni, a declarat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş.

„Dialogul permanent şi consistent cu beneficiarii este o condiţie esenţială a succesului proiectelor finanţate din bani europeni, iar aceste sesiuni de informare organizate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene au menirea de a oferi suportul tehnic de care au nevoie beneficiarii pentru a accesa fondurile pe care le punem la dispoziţie. Am discutat astăzi cu reprezentanţii industriei alimentare, împreună cu ministrul Daea, cu secretarii de stat în MIPE şi aparatul tehnic din autorităţile de management ale programelor operaţionale tocmai pentru a veni în sprijinul celor care vor să depună cereri şi să obţină finanţare pentru investiţii în retehnologizare şi eficienţă energetică. Am promis mediului de afaceri predictibilitate şi transparenţă şi înţelegem să ne respectăm această promisiune punând la dispoziţie atât calendarul lansării apelurilor, cât şi toate informaţiile şi clarificările solicitate”, a precizat Boloş.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a organizat marţi astăzi prima sesiune de prezentare a Ghidurilor Solicitantului pentru Măsura 4.1.1 BIS pentru granturi de investiţii necesare retehnologizării IMM-urilor şi pentru Măsura de sprijinire a mediului de afaceri pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, dedicată beneficiarilor din industria alimentară.

La eveniment au participat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, secretarii de stat Carmen Moraru şi Csilla Hegedus, informează un comunicat al ministerului .

În cadrul acestei reuniuni, la care au fost prezenţi peste 500 participanţi (fizic şi on-line), aparatul tehnic al Autorităţii de Management a Programului Operaţional Competitivitate, responsabilă cu implementarea măsurii 411 BIS şi cea a Programului Operaţional Infrastructură Mare, care implementează măsurile de sprijin pentru eficienţă energetică, au oferit informaţii cu privire la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare, selecţie şi implementarea proiectelor.

La rândul său, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a subliniat buna colaborare dintre cele două ministere în elaborarea acestor măsuri în beneficiul industriei alimentare din România.

„În fiecare luni, echipa ministrului Marcel Boloş lucrează împreună cu experţii noştri, la Ministerul Agriculturii, pentru a planifica paşii necesari pentru a realiza obiectivele stabilite prin programul de guvernare în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. Suntem într-un echipaj comun de interpretare, acţiune şi de susţinere a acestor proiecte. Nu trebuie să întârziem, avem provocări care ne determină sa fim mai insistenţi în acţiune”, a subliniat ministrul Petre Daea.

Conform MIPE, întreprinderile din industria alimentară, panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, precum şi cele care activează în domeniul construcţiilor, materialelor de construcţii, echipamentelor, utilajelor, mijloacelor de transport specifice şi tehnologiilor au la dispoziţie granturi pentru investiţii cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro şi 500.000 euro, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exerciţiul financiar 2021.

Preînscrierile pentru acest tip de apeluri vor începe în 28 septembrie, dată la care solicitanţii se vor putea înrola în aplicaţie sau vor putea solicita relocarea conturilor în aplicaţia IMMRecover. Lansarea apelului de proiecte este programată pentru 7 octombrie, solicitanţii având la dispoziţie o săptămână pentru a depune cererile.

Pentru a fi eligibili, solicitanţii vor îndeplini următoarele condiţii: activitatea pentru care se solicită finanţare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data depunerii cererii de finanţare pe întreprindere, nu pe locaţie de implementare; să fie înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2020; să nu fie consideraţi IMM-uri în dificultate la 31 decembrie 2021; să înregistreze profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021.

Tipurile de activităţi eligibile pentru finanţare sunt: modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare; dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie existente.

De asemenea, sectorul industriei alimentare are alocat un buget distinct de 200 de milioane de euro pentru măsuri de eficienţă energetică, din care: 85 milioane euro, schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi de reducere a consumurilor de energie, cu valoarea granturilor între 50.000 euro – 500.000 euro; 85 milioane euro, schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile, cu valoarea granturilor între 50.000 euro – 500.000 euro; 30 de milioane, schemă de minimis pentru sprijinirea investiţiilor în măsuri de reducere a consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Pentru ca proiectele depuse să fie considerate eligibile, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: perioada de implementare nu trebuie să depăşească 31.12.2023; să fie rezultatul unei analize energetice, realizate de către un auditor/manager energetic autorizat; să implice o scădere a consumului energetic total de minimum 10% faţă de indicatorii energetici specifici iniţiali; să fie asociat unei activităţi economice, respectiv unui sau mai multor domenii de activitate autorizate la locul de implementare; să nu mai fi beneficiat de finanţare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii.